Sektörel Kurslar - (25)
Kurumsal Kurslar - (9)
Meslek Kursları - (35)
img

Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Eğitimi Kursu Popüler Eğitim

Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Eğitimi Kursunun Amacı

 • İndirimi Kaçırma
 • (5.0)
80 Saat 30 Kişilik Kont. Ödeme kolaylığı
01 Temmuz 2024***16 Temmuz 2024

Google Yorumları

Eğitim Kurumu
(4.9)
(1056)

Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Eğitimi Kursu

Tanım Olarak;
Yöneticilerin asistanlık görevlerini yürütmek, randevularını ve konuk kabullerini düzenlemek, resmi yazıların yazılması, iş mektubu hazırlanması, vb. yöneticilerin görev yükünü hafifletmek üzere eğitim alan kursiyer kişisel gelişim adına da diksiyon, beden dili, bilgisayar kullanma, toplantı ve seyahat organizasyonları yapma gibi bireysel gelişimi tamamlayıcı eğitimler de almaktadır. Üst düzey Yönetici Asistanları Orta ve büyük ölçekli kurumların eğitimli personel ihtiyacının karşılanması için planlanmış bu eğitimin sonunda katılımcılar hem resmi hem özel kurumlarda çalışabilmektedirler.

Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Sertifikası programının Amacı

• Üst düzey yönetici asistanı üst kademedeki yöneticinin çalışmalarını etkili bir şekilde destekler ve yönetimde verimliliği en üst düzeyde katkıda bulunmayı sağlar.
• Bu kurs programının açılmasıyla bu alanda çalışacaklara istihdam olanağının yanı sıra şirket organizasyonlarının sistemli çalışmasına da olanak sağlayacaktır.
• Programın uygulanmasında görsel ve eğitsel anlatım teknikleri kullanılmasının yanı sıra, araç ve gereçler yardımıyla uygulamalı eğitim yöntemleri de kullanılacaktır.

Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Sertifikası Eğitimi programının Kursuna Katılma Koşulları
• En az lise seviyesinde diploma sahibi olanlar
Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Sertifikası Eğitimi programının Kursu Eğitim Programının İçeriği
• Yönetim ve Yönetici Asistanlığı
• Tanım ve Tarihçe
• Yönetici Asistanının İşlevi
• Yönetici Asistanında Aranan Nitelikler
• Yönetici Asistanının Fonksiyonel Özellikleri ve Yetişkin Psikolojisi
• Davranış, Bilgi ve Beceri Özelliklerini Belirleme
• işin Gerektirdiği Davranış, Bilgi ve Beceri Özelliklerini Belirleme
• Çalışanın Davranış, Bilgi Beceri Özelliklerini Belirleme
• İşin Özelliklerine Uygun Personeli Seçme ve Yönlendirme
• Yönetici Asistanlığındaki Yönetim Süreci
• Yönetici Asistanının; Kendini, Yöneticiyi, Kurumu Tanıması
• İletişim ve Etkin Dinleme ( Empati )
• Yöneticinin Sahip Olması Gereken Özellikler
• Yönetici Asistanları İçin Ahlak İlkeleri
• Yönetici Asistanlarının Sorumluluk Alanları
• İyi Bir Kuruluş İmajı Oluşturmak İçin
• Etkili Konuşma Teknikleri
• İkna Etme ve İnsanları Harekete Geçirme Yöntemleri
• Beden Dili
• Telefonda İletişim
• Kişisel Organizasyon
• Bilgi Toplama, Özetleme ve Rapor Haline Getirme
• İş Önceliklerini Belirleme
• Seyahat Düzenlemeleri-Toplantı, Konferans ve Kongre Düzenlemeleri
• İş Stresi İle Başa Çıkma Yöntemleri
• Yöneticiyi Tanıma
• Yönetici, Yönetici Asistanı İlişkileri İçin Test
• Yönetici Asistanının Büro İçi İlişkileri
• Yönetici Asistanlığı ve Halkla İlişkiler
• Üst Düzeyle İlişkiler
• Çalışma Arkadaşları İle İlişkiler
• Problemi Tanımlama ve Kaynağını Bilme
• Problem Çözme Yollarını Bulma
• Stres Yönetimi
• Stres ve Etkilerini Tanıma
• Stresle Baş Etme Yolları
• Tepki Yönetimi
• İletişimi Kesen Engeller
• Etkin Dinleme
• İkna Etme ve Anlaşmazlıkları Giderme
• Sözsüz İletişim
• Beden Dili ile İlgili Önemli Unsurlar
• Beden Dilini Geliştirme
• Telefonda Konuşma Sanatı
• Telefonda Görgü Kuralları
• Uluslar Arası Telefon Görüşmeleri Yapma
• İmaj
• Kurumda İmaj Oluşturma
• İş Yaşamında Giyim Sanatı
• Yönetici, Müşteriler ve İş Arkadaşları ile İlişkilerde Geçerli Kurallar
• Güzel Konuşma İlkeleri
• Protokol Kuralları
• İş Yemekleri, Kokteyller ve İş Seyahatleri
• Zaman Yönetimi
• Zaman Yönetiminde Gelişim Süreci
• Zaman Yönetiminde Gelişim Teknikleri
• Ofis Yönetimi Nedir?
• Feng Shui
• Toplantı Düzenleme ve Yönetme
• Toplantı Çeşitleri
• Verimli Bir Toplantının Uygulama Aşamaları
• Hızlı ve Etkili Yazma
• Yazılı İletişimde Görgü Kuralları
• Etkili Yazı Yazmanın Pratik Yolları
• Rapor Yazma
• Genel Kurallar ve Teknikler
• Etkili Rapor Yazmada Dikkat Edilecek Unsurlar
• Dosyalama Terminolojisi
• Dosyalama Sistemleri
• Dosyalama Sisteminin Seçimi
• Etkili Dosyalama İçin Kurallar
• Çapraz Başvuru Sistemi


Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Sertifikası Eğitimi programının Eğitim Süresi (Saat)
Eğitim süresi 80 saat olarak planlanmıştır.

Eğitimi tamamlayan bireyler Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Sertifika almaya hak kazanır. Eğitimi herhangi bir nedenle tamamlayamayan kursiyer tamamladığı saatleri ve dersleri içeren Milli Eğitim Bakanlığının belirlemiş olduğu katılım belgesi almaya hak kazanır.


Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Eğitimi programı Kursu sertifikasının geçerliliği
Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğine göre İş yerlerinde, alanlarında meslekî eğitim görmüş olanlar istihdam edilir.
Kanun’a göre istihdam edilenlerin meslekî ve teknik orta öğretim diploması, sertifika ile kurs bitirme, kalfalık, ustalık, iş yeri açma belgelerinden en az birine sahip olmaları gerekir. Yapacağı işe uygun meslekî eğitim aldıklarını belgelendirmeyenler istihdam edilmezler. İş yeri sahipleri, istihdam edecekleri kişilerden, yapacakları iş ile ilgili meslekî eğitim aldığını gösterir belgeyi istemek zorundadır.
Ayrıca yurtdışında geçerliliği bulunmaktadır. Kursa kayıt sırasında yurtdışında da kullanmak istediğinizi belirtmeniz durumunda kurumumuz aracılığı ile Apostil işlemleriniz tarafımızdan yapılacaktır.

Eğitimin Amacı

Eğitim faaliyetlerinin öngördüğü tüm işlemlerin usulüne uygun yapılabilmesi için gereken bilgi birikimine sahip olmaları,

Eğitim konusunda sektörün geçmişi, bugünü ve geleceğine ilişkin uygulamaları öğrenmeleri,

Eğitim hizmetlerinde halkla ilişkiler ve psikoloji kavramlarını her türlü iş ilişkilerinde kullanma yeteneğine haiz olmaları,

Eğitim hizmetlerinin her aşamasında karşılaşılabilecek kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğ gibi ilgili mevzuat hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları,

Mesleğin gerektirdiği ciddiyet çerçevesinde işin saygınlık ve sorumluluklarını kavramaları,

Sektördeki diğer kişi ve kurumlar ile işbirliği yapmaları,

Sektörün gerektirdiği iş etiğine sahip olmaları beklenmektedir.

img

Sertifikamı Nasıl Alırım ?

Kursiyer, online gerçekleşen sertifika sınavından en az 45 puan alması hâlinde kurs bitirme sertifikası almaya hak kazanır. Kursiyerin edindiği kurs belgesi, mesleği ve işin gerekliliklerine aşina olduğunu gösterir.

Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Eğitimi, genellikle yönetici asistanlarının liderlerine daha etkin ve stratejik bir destek sağlayabilmeleri için tasarlanmış bir eğitim programıdır. Bu eğitim, iletişim becerileri, zaman yönetimi, organizasyon, liderlik destek, stratejik düşünme ve benzeri konularda yetkinlik kazanmayı hedefler. Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Eğitimi almış bireyler, genellikle üst düzey yöneticilerle çalışarak yönetim düzeyinde daha karmaşık görevleri etkin bir şekilde yerine getirebilirler. İşte bu eğitimi tamamlayan bireylerin sahip olabileceği potansiyel iş olanakları:

 1. Üst Düzey Yönetici Asistanlığı:

  • Üst düzey yöneticilere günlük işlerinde destek sağlama ve yöneticiye zaman yönetimi, planlama ve organizasyon konularında yardımcı olma görevlerini üstlenebilirler.
 2. Toplantı ve Etkinlik Yönetimi:

  • Şirket içi veya dışında düzenlenen toplantı ve etkinliklerin planlanması, koordinasyonu ve takibi konusunda sorumluluk alabilirler.
 3. İletişim Yönetimi:

  • Yöneticinin iletişim akışını düzenleyerek, gelen ve giden iletileri filtreleme, önceliklendirme ve cevaplandırma konusunda destek sağlayabilirler.
 4. Ofis Yönetimi:

  • Üst düzey yöneticinin ofisini düzenleme, dosya yönetimi, malzeme temini ve ofis organizasyonunu yönetme konusunda görev alabilirler.
 5. Seyahat ve Konaklama Yönetimi:

  • Yöneticinin seyahat düzenlemelerini yapma, uçuş rezervasyonları, otel konaklamaları ve diğer seyahat detaylarıyla ilgilenme konusunda uzmanlaşabilirler.
 6. Proje Yönetimi:

  • Üst düzey yöneticinin sorumluluklarını takip etme, projeleri organize etme ve projelerle ilgili raporlama yapma konularında yetenek kazanabilirler.
 7. Stratejik Planlama ve Analiz:

  • Şirket stratejilerini anlama, yöneticinin hedeflerine uygun planlama yapma ve analitik becerileri kullanma konularında uzmanlaşabilirler.
 8. Yönetici İlişkileri Yönetimi:

  • Yöneticinin ilişkilerini güçlendirmek için iç ve dış müşteri ile etkileşimde bulunabilirler.
  • Şirket içindeki ve dışındaki diğer birimlerle işbirliği yapma yeteneklerini geliştirebilirler.

Bu eğitimi tamamlayan bireyler genellikle üst düzey yöneticilere direkt destek sağlayarak, şirket içinde önemli bir rol oynarlar ve organizasyonun etkinliğini artırmaya yardımcı olabilirler.

Mesaj Merkezi

1 Yeni Mesajınız Var

Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?
×
 WhatsApp Canlı Destek