Sektörel Kurslar - (25)
Kurumsal Kurslar - (9)
Meslek Kursları - (35)
img

Çocuk Gelişimi-Bakım Elemanı Kursu Popüler Eğitim

Çocuk Gelişimi-Bakım Elemanı Kursunun amacı

 • İndirimi Kaçırma
 • (5.0)
936 Saat 30 Kişilik Kont. Ödeme kolaylığı
01 Temmuz 2024***16 Temmuz 2024

Google Yorumları

Eğitim Kurumu
(4.9)
(1056)

Çocuk Gelişimi-Bakım Elemanı Kursu

Eğitim Programı Milli Eğitim Bakanlığının 04.10.2013 tarihli onayı ile 936 saat olarak güncellenmiştir. Eğitim süresinde yapılan değişiklik sertifikanın geçerliliğini hiç bir şekilde etkilememektedir. 936 Saatlik eğitim programını tamamlayan kursiyerler; “Kreş, Anaokulu, Gündüz Bakım Evleri, Sosyal Hizmetlere Bağlı Bakım Evleri, Diyanet İşlerinin Okulları ve diğer ilgili kurumlarda çalışabilirler.”

Çocuk Bakım Elemanı Eğitimi Kursu

Çocuk Bakımı ve gelişiminde ailenin önemi büyüktür. Çocuk ihtiyaçlarının tamamını aile içinde giderir. Bebeğin gereksinimleri arasında; fiziksel ihtiyaçları (beslenme, uyku, bakımı), sevgi ve ilgi gereksinimleri vardır. Bu ihtiyaçlar zamanında ve yeterli miktarlarda karşılanmalıdır.
Çocuğa, erken dönemde sağlanan nitelikli uyarıcılar; onun beyin gelişimini, dolayısıyla bilişsel gelişimini önemli ölçüde etkileyecektir.Aynı zamanda, çocuğun duyu eğitimine yönelik malzemeleri seçebilecek ve oyunları öğretmeye rehberlik edebileceksiniz. Jimnastik hareketlerini öğretmeye rehberlik edebileceksiniz. Tuvalet eğitimini ve temizlik konusunu öğreneceksiniz. Son olarak da toplumsal kurallara uyma becerisini kazandırmaya rehberlik edebileceksiniz.
Eğitim kurumlarında çocuğun günlük bakımını, beslenmesini, fiziksel güvenliğini sağlayan, çocuğun yaşına uygun basit etkinlik malzemelerini hazırlama işlemlerini; öğretmen, öğretmen yardımcısının gözetimi ve denetiminde yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim alan nitelikli kişidir.

Meslek Tanımı
Eğitim kurumlarında çocuğun günlük bakımını, beslenmesini, fiziksel güvenliğini sağlayan, çocuğun yaşına uygun basit etkinlik malzemelerini hazırlama işlemlerini yapabilen, istihdam eden kurumun ihtiyaçları doğrultusunda usta ya da uzman eğitici olarak görev yapmaya hak kazanan nitelikli kişidir.

Çocuk Gelişimi Eğitimine Katılma Koşulları
• Okuma yazma bilmek veya İlkokul mezunu olmak.
• Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak

Mezun Olan Kursiyerlerin İstihdam Alanları
Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler, kazandıkları yeterlikler doğrultusunda eğitim sektöründe;
• Kreşler
• Gündüz Bakım Evleri
• Sosyal Hizmetlere Bağlı Sevgi Evleri
• Özel Okullar
• Anaokullarında Çalışabilirler
Çocuk Bakım Elemanı Kursu Eğitim Programının İçeriği
Çocuk Gelişimi Eğitimi toplam 45 üniteden oluşmaktadır. Bunların içerisinde Birey Gelişimini tanımak, Anne Çocuk Sağlığı, Aile Planlaması, Besin gruplarına uygun menü hazırlamak, Oyun etkinlerini tanıtmak, Müzik Etkinliklerini tanıtmak, Drama çalışmalarını kavratmak gibi konu başlıkları yer almaktadır.
• Birey Gelişimini Tanımak / Bireyin Gelişimi
• Fiziksel Gelişimine Uygun Etkinlik Hazırlatmak / Fiziksel Gelişim
• Psiko-Motor Gelişimine Uygun Etkinlik Hazırlatmak / Psiko-Motor Gelişim
• Bilişsel Gelişimine Uygun Etkinlik Hazırlatmak / Bilişsel Gelişim
• Dil Gelişime Uygun Etkinlik Hazırlatmak / Dil Gelişimi
• Sosyal Gelişim Özelliklerine Uygun Etkinlik Hazırlatmak / Sosyal Gelişim
• Duygusal Gelişim Özelliklerine Uygun Etkinlik Hazırlatmak / Duygusal Gelişim
• Ahlâk Gelişim Özelliklerine Uygun Etkinlik Hazırlatmak / Ahlak Gelişimi
• Cinsel Gelişim Özelliklerine Uygun Etkinlik Hazırlatmak / Cinsel Gelişim
• Anne Çocuk Sağlığını Kavratmak 1 / Anne Çocuk Sağlığı 1
• Anne Çocuk Sağlığını Kavratmak 2 / Anne Çocuk Sağlığı 2
• Çocuk Hastalıklarını Tanıtmak / Çocuk Hastalıkları
• Aile Planlamasını Kavratmak / Aile Planlaması
• Çocuk Beslenmesine Uygun Menü Hazırlatmak / Beslenme
• Besin Gruplarına Uygun Menü Hazırlatmak / Besin Grupları
• Gebelik Ve Emzikliliğe Uygun Menü Hazırlatmak / Gebelik Ve Emziklilikte Beslenme
• Süt, Oyun, Okul Çağında Ve Ergenliğe Uygun Menü Hazırlatmak / Süt, Oyun, Okul Ve Ergenlikte Beslenme
• Özel Durumlarda Beslenmeye Uygun Etkinlik Hazırlatmak / Özel Durumlarda Beslenme
• Oyun Etkinliklerini Tanımak / Oyun Etkinlikleri I
• Oyun Albümü Hazırlamak / Oyun Albümü
• Müzik Etkinliklerini Tanımak / Müzik Etkinlikleri
• Müzik Albümü Hazırlamak / Müzik Albümü
• Çocuğun Ruh Sağlığını Tanımak / Çocuk Ruh Sağlığı
• Aile Ve Çocuk İlişkisini Tanımak / Aile Ve Çocuk
• Okul Ve Çocuk İlişkisini Tanımak / Okul Ve Çocuk
• Toplum Ve Çocuk İlişkisini Tanımak / Toplum Ve Çocuk
• Uyumsuz Çocukları Özelliklerini Tanımak / Uyumsuz Çocuklar
• Savunma Mekanizmalarını Kavramak / Savunma Mekanizmaları
• Drama Çalışmalarını Kavramak / Drama Çalışmaları
• Drama Çalışmalarını Uygulamak / Drama Uygulamaları
• Erken Çocukluk Eğitim Kurumlarını Tanıtmak / Eğitim Kurumlarında Fiziksel Özellikler
• Plan Hazırlamaya Rehberlik Etmek / Erken Çocuklukta Plan
• Serbest Zaman Etkinliklerini Hazırlatmak / Serbest Zaman Etkinlikleri
• Türkçe Dil Etkinliklerini Hazırlatmak / Türkçe Dil Etkinlikleri
• Oyun Etkinliklerini Hazırlatmak / Oyun Etkinlikleri 2
• Müzik Etkinliklerini Hazırlatmak / Müzik Etkinlikleri 2
• Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları İçin Etkinlikler Hazırlatmak / Okuma Yazmaya Hazırlık
• Fen Ve Doğa Etkinliklerini Hazırlatmak / Fen Ve Doğa Etkinlikleri
• Çocuk Beslenmesine Uygun Menü Hazırlatmak / Beslenme
• Besin Gruplarına Uygun Menü Hazırlatmak / Besin Grupları
• Gebelik Ve Emzikliliğe Uygun Menü Hazırlatmak / Gebelik Ve Emziklilikte Beslenme
• Süt, Oyun, Okul Çağında Ve Ergenliğe Uygun Menü Hazırlatmak / Süt, Oyun, Okul Ve Ergenlikte Beslenme
• Özel Durumlarda Beslenmeye Uygun Etkinlik Hazırlatmak / Özel Durumlarda Beslenme
• Oyun Etkinliklerini Tanımak / Oyun Etkinlikleri I
• Oyun Albümü Hazırlamak / Oyun Albümü
• Müzik Etkinliklerini Tanımak / Müzik Etkinlikleri
• Müzik Albümü Hazırlamak / Müzik Albümü
• Çocuğun Ruh Sağlığını Tanımak / Çocuk Ruh Sağlığı
• Aile Ve Çocuk İlişkisini Tanımak / Aile Ve Çocuk
• Okul Ve Çocuk İlişkisini Tanımak / Okul Ve Çocuk
• Toplum Ve Çocuk İlişkisini Tanımak / Toplum Ve Çocuk
• Uyumsuz Çocukları Özelliklerini Tanımak / Uyumsuz Çocuklar
• Savunma Mekanizmalarını Kavramak / Savunma Mekanizmaları
• Drama Çalışmalarını Kavramak / Drama Çalışmaları
• Drama Çalışmalarını Uygulamak / Drama Uygulamaları
• Erken Çocukluk Eğitim Kurumlarını Tanıtmak / Eğitim Kurumlarında Fiziksel Özellikler
• Plan Hazırlamaya Rehberlik Etmek / Erken Çocuklukta Plan
• Serbest Zaman Etkinliklerini Hazırlatmak / Serbest Zaman Etkinlikleri
• Türkçe Dil Etkinliklerini Hazırlatmak / Türkçe Dil Etkinlikleri
• Oyun Etkinliklerini Hazırlatmak / Oyun Etkinlikleri 2
• Müzik Etkinliklerini Hazırlatmak / Müzik Etkinlikleri 2
• Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları İçin Etkinlikler Hazırlatmak / Okuma Yazmaya Hazırlık
• Fen Ve Doğa Etkinliklerini Hazırlatmak / Fen Ve Doğa Etkinlikleri
• 0-36 Ay Çocuğunun Temel Gereksinimlerini Karşılamak / 0-36 Ay Öz Bakım
• 36-72 Ay Çocuğunun Temel Gereksinimlerini Karşılamak / 36-72 Ay Öz Bakım
• Eğitici Oyuncak Yapmak / Eğitici Oyuncaklar
• Dolgu Oyuncak Yapmak / Dolgu Oyuncaklar
• Kukla Yapmak / Kuklalar
• Çocukla İletişim Kurma Tekniklerini Kavramak / Çocukla İletişim I
• Çocuk Ve Çevre İlişkilerini Yürütmek / Çocukla İletişim II

Çocuk Bakım Elemanı Kursunun Eğitim Süresi

Eğitim süresi 936 saat olarak planlanmıştır. Eğitimi tamamlayan bireyler Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Sertifika almaya hak kazanır. Eğitimi herhangi bir nedenle tamamlayamayan kursiyer tamamladığı saatleri ve dersleri içeren Milli Eğitim Bakanlığının belirlemiş olduğu katılım belgesi almaya hak kazanır.

Çocuk Bakım Elemanı Kursu Sertifikası
Eğitimin sonucunda kurs merkezimizde Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri gözetiminde yapılacak olan sertifika sınavına katılan ve kursiyerler 100 puan üzerinden 45 puan ve üzeri puanlar aldığında başarılı olarak sayılır, ve hazırlanan sertifikalar Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylandıktan sonra kursiyerlere teslim edilir. Sertifikanın kursiyere teslim tarihi 7 işgününü aşmamaktadır.
Çocuk Bakım Elemanı Kursu sertifikasının geçerliliği

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğine göre İş yerlerinde, alanlarında meslekî eğitim görmüş olanlar istihdam edilir.
Kanun’a göre istihdam edilenlerin meslekî ve teknik orta öğretim diploması, sertifika ile kurs bitirme, kalfalık, ustalık, iş yeri açma belgelerinden en az birine sahip olmaları gerekir. Yapacağı işe uygun meslekî eğitim aldıklarını belgelendirmeyenler istihdam edilmezler. İş yeri sahipleri, istihdam edecekleri kişilerden, yapacakları iş ile ilgili meslekî eğitim aldığını gösterir belgeyi istemek zorundadır.
Ayrıca yurtdışında geçerliliği bulunmaktadır. Kursa kayıt sırasında yurtdışında da kullanmak istediğinizi belirtmeniz durumunda kurumumuz aracılığı ile Apostil işlemleriniz tarafımızdan yapılacaktır.

Eğitimin Amacı

Eğitim faaliyetlerinin öngördüğü tüm işlemlerin usulüne uygun yapılabilmesi için gereken bilgi birikimine sahip olmaları,

Eğitim konusunda sektörün geçmişi, bugünü ve geleceğine ilişkin uygulamaları öğrenmeleri,

Eğitim hizmetlerinde halkla ilişkiler ve psikoloji kavramlarını her türlü iş ilişkilerinde kullanma yeteneğine haiz olmaları,

Eğitim hizmetlerinin her aşamasında karşılaşılabilecek kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğ gibi ilgili mevzuat hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları,

Mesleğin gerektirdiği ciddiyet çerçevesinde işin saygınlık ve sorumluluklarını kavramaları,

Sektördeki diğer kişi ve kurumlar ile işbirliği yapmaları,

Sektörün gerektirdiği iş etiğine sahip olmaları beklenmektedir.

img

Sertifikamı Nasıl Alırım ?

Kursiyer, online gerçekleşen sertifika sınavından en az 45 puan alması hâlinde kurs bitirme sertifikası almaya hak kazanır. Kursiyerin edindiği kurs belgesi, mesleği ve işin gerekliliklerine aşina olduğunu gösterir.

Çocuk gelişimi ve bakım elemanı eğitimi alan bireyler, genellikle çocukların fiziksel, duygusal ve sosyal gelişimine destek olma konularında yetkinlik kazanırlar. Bu eğitimi tamamlayan bireylerin iş olanakları şunlar olabilir:

 1. Kreş ve Gündüz Bakım Merkezleri:

  • Kreşlerde veya gündüz bakım merkezlerinde çocuk bakım elemanı olarak görev alma.
  • Çocukların günlük aktivitelerini planlama ve uygulama.
 2. Anaokulları ve Okul Öncesi Eğitim Kurumları:

  • Anaokullarında ve okul öncesi eğitim kurumlarında çocuk gelişimi ve bakım elemanı olarak çalışma.
  • Eğitim programlarına destek sağlama ve çocukların eğitimine katkıda bulunma.
 3. Hastane ve Sağlık Kuruluşları:

  • Çocuk hastanelerinde veya pediatri bölümlerinde çocuk gelişimi uzmanı olarak çalışma.
  • Çocuk hastaların fiziksel ve zihinsel ihtiyaçlarına destek olma.
 4. Aile Sağlığı Merkezleri:

  • Aile sağlığı merkezlerinde çocuk gelişimi ve bakım elemanı olarak görev alma.
  • Ailelere çocuk bakımı konusunda rehberlik ve danışmanlık sağlama.
 5. Evde Bakım Hizmetleri:

  • Özel olarak ailelerin evinde çocuk bakım elemanı olarak çalışma.
  • Çocukların evde eğitimine ve günlük bakımına destek olma.
 6. Özel Eğitim Merkezleri:

  • Özel eğitim merkezlerinde çocuklara özel eğitim ve destek sağlama.
  • Gelişimsel ihtiyaçlara yönelik bireyselleştirilmiş programlara katkıda bulunma.
 7. Sosyal Hizmet Kuruluşları:

  • Sosyal hizmet kuruluşlarında çocuklara yönelik destek programlarında çalışma.
  • Risk altındaki ailelere rehberlik ve yardım sağlama.
 8. Çocuk Koruma Kuruluşları:

  • Çocuk koruma kuruluşlarında çocukların bakımı ve rehabilitasyonunda görev alma.
  • Aile içi şiddet veya ihmal durumlarında çocuklara destek olma.
 9. Oyun ve Eğlence Merkezleri:

  • Oyun ve eğlence merkezlerinde çocuk etkinliklerini planlama ve yönetme.
  • Çocukların sosyal ve duygusal gelişimine katkıda bulunma.
 10. Çocuk Kitapları ve Eğitim Materyali Yaratımı:

  • Çocuk kitapları yazarlığı veya eğitim materyali oluşturma konularında çalışma.
  • Eğitim materyalleri geliştirerek çocukların öğrenmelerine destek olma.

Çocuk gelişimi ve bakım elemanı eğitimi alan bireyler, çocukların sağlıklı bir şekilde büyümelerine ve gelişmelerine yardımcı olabilirler. Bu alanda çalışanlar genellikle çocuklarla etkileşim kurma, empati, sabır ve iletişim becerilerine sahip olmalıdırlar.

Mesaj Merkezi

1 Yeni Mesajınız Var

Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?
×
 WhatsApp Canlı Destek