Sektörel Kurslar - (25)
Kurumsal Kurslar - (9)
Meslek Kursları - (35)
img

Aile Danışmanlığı Eğitimi Kursu Popüler Eğitim

Aile Danışmanlığı Programının Amacı

 • İndirimi Kaçırma
 • (4.9)
2700 Saat 30 Kişilik Kont. Ödeme kolaylığı
01 Temmuz 2024***16 Temmuz 2024

Google Yorumları

Eğitim Kurumu
(4.9)
(1056)

Aile Danışmanlığı Eğitimi Kursu

AİLE DANIŞMANLIĞI  EĞİTİMİ KURSU

Aile Danışmanlığı Eğitim Programı Aile bireylerinin içinde geliştikleri veya işlevlerini yerine getirdikleri aile sistemini veya ilişkide bulundukları diğer sosyal çevreleri değerlendirmeye dayanan ve bu anlayıştan yola çıkarak bireylere, çiftlere veya ailelere sorunlarının çözümüne dönük değişim ve gelişime yönelik özel müdahale teknik ve stratejileri içeren hizmeti sunma bilgi ve becerisine sahip bireyler yetiştirmeyi amaç edinir.

AİLE DANIŞMANLIĞI  PROGRAMIN AMACI

Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.
Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.
Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.
Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.
Aile sistemi içerisinde işlev bozulmalarına neden olan, aile ve bireylerin, bireysel gelişimlerini ve yetiştirilmelerini olumsuz yönde etkileyen, aile yaşam döngüsü ve gelişimsel farklılıklar ile eşler arasında ilişki ve iletişim sorunlarına yol açan, anne baba olarak rol ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmelerini güçleştiren ve aile üyelerinin psiko-sosyal ve ekonomik yapılarını tehdit eden sorunların oluşmadan önce engellenmesi ve ortaya çıkan sorunların çözümlenmesinde birey ve aile ile çalışmak,
Kişilerin içinde geliştikleri veya işlevlerini yerine getirdikleri aile sistemini veya ilişkide bulundukları diğer sosyal çevreyi değerlendirmeye dayanan ve bu anlayıştan yola çıkarak bireylere, çiftlere veya ailelere sorunlarının çözümüne dönük değişim ve gelişime yönelik hizmetler sunmak,
Aile üyelerinin oturumlardaki etkileşim sürecinin içeriğini raporlaştırmak,
Aile kurma niyetinde olan bireylere rehberlik ve danışma hizmetleri vermek,
Anne ve babaların çocuk eğitiminde daha bilgili olması, bu bilgilerini hayata geçirmesi, çocuğuyla ve eşiyle ilişkisini geliştirmesi için anne ve babalara yönelik çalışmalar gerçekleştirmek,
Boşanma öncesinde ailelere psiko-sosyal süreç ve dinamikleri de dahil ederek çözüm odaklı müdahale hizmetleri planlamak ve uygulamak,
Boşanmış bireylere ve çocuklarına bu durumdan olumsuz etkilenmemeleri için boşanma sonrası uyum programları planlamak ve uygulamak,
Tek ebeveynli veya yas sürecinde ki ailelere danışmanlık ve destek hizmeti vermek,
Aile içi şiddetin önlenmesine yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini vermek,
Gerektiğinde aile üyelerini ihtiyaçlarına yönelik olarak ruh sağlığı ve hastalıkları hizmeti veren kurum ve kuruluşlara yönlendirmek.


Aile Danışmanı Eğitimi programının Kursu Eğitim Programının İçeriği:

Gelişim dönemlerini takip etmek
Gençlik çağı gelişim özelliklerini takip etmek
Aile olma sürecinde destek olmak
Değişen toplumun aile yapısına etkilerini tespit etmek
Çocuklarda görülen uyum problemlerine uzmanla birlikte çözüm yolları aramak
Yaşlılıkta görülebilen uyum problemlerine uzmanla birlikte çözüm yolları aramak
Sosyal vaka verilerini kaydetmek
Aile danışmanlığında terapötik süreç ve Öncü yaklaşımları uygulamak
Aile danışmanlığında postmodern yaklaşımları uygulamak
Aile danışmanlığında kanıta dayalı yaklaşımları uygulamak
Temel psikolojik danışmanlık becerileri uygulamak
Aile danışmanlığında kriz ve krizi yönetmek
Çocuk hakları ve hukuku hakkında bilgi sahibi olmak
İhmal ve istismara uğramış çocuklara uzmanla birlikte çözüm yolları aramak
Çift İlişkisini Etkileyen Sorunlara çözüm yolları aramak
Meslek etiği gereklerine uymak
Temel düzeyde araştırma yapmak
Aile danışmanlığında süpervizyon - vak’a sunumlarıyla beceriler geliştirmek

Aile Danışmanı Eğitimi programının Eğitim Süresi

Eğitim süresi 464 Saat olarak planlanmıştır. Eğitimi herhangi bir nedenle tamamlayamayan kursiyer tamamladığı saatleri ve dersleri içeren katılım belgesi almaya hak kazanır.

Aile Danışmanı Eğitimi Programına Katılma Koşulları;

Sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, tıp, hemşirelik ve çocuk gelişimi alanlarından birinde en az dört yıllık lisans programlarından mezun olmak.
Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.


AİLE  DANIŞMANI PROGRAMI  İSTİHDAM ALANLARI

Aile Danışmanlığı Merkezlerinde aile danışmanı,
Resmi kurum ve kuruluşlarda oluşturulacak Aile Danışmanlığı birimlerinde aile danışmanı
Kendi İşyerlerinde veya v.b. çalışabilirler.

BELGELENDİRME

Sertifika programlarında, meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir
Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir
Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.
Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir. Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.
Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

Eğitimin Amacı

Eğitim faaliyetlerinin öngördüğü tüm işlemlerin usulüne uygun yapılabilmesi için gereken bilgi birikimine sahip olmaları,

Eğitim konusunda sektörün geçmişi, bugünü ve geleceğine ilişkin uygulamaları öğrenmeleri,

Eğitim hizmetlerinde halkla ilişkiler ve psikoloji kavramlarını her türlü iş ilişkilerinde kullanma yeteneğine haiz olmaları,

Eğitim hizmetlerinin her aşamasında karşılaşılabilecek kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğ gibi ilgili mevzuat hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları,

Mesleğin gerektirdiği ciddiyet çerçevesinde işin saygınlık ve sorumluluklarını kavramaları,

Sektördeki diğer kişi ve kurumlar ile işbirliği yapmaları,

Sektörün gerektirdiği iş etiğine sahip olmaları beklenmektedir.

img

Sertifikamı Nasıl Alırım ?

Kursiyer, online gerçekleşen sertifika sınavından en az 45 puan alması hâlinde kurs bitirme sertifikası almaya hak kazanır. Kursiyerin edindiği kurs belgesi, mesleği ve işin gerekliliklerine aşina olduğunu gösterir.

Aile danışmanlığı eğitimi almış bireyler, çeşitli kurumlarda ve bağımsız olarak kendi danışmanlık pratiğini kurarak iş olanaklarına sahip olabilirler. İşte aile danışmanlığı eğitimi alan bireylerin çalışabileceği bazı iş olanakları:

 1. Özel Danışmanlık Pratiği:

  • Kendi danışmanlık ofisini açarak bireylere ve ailelere danışmanlık hizmeti sağlama.
  • Evlilik sorunları, çocuk yetiştirme zorlukları, duygusal sorunlar gibi konularda destek sunma.
 2. Psikoterapi Merkezleri:

  • Psikoterapi merkezlerinde aile danışmanı olarak görev alma.
  • Farklı yaş gruplarındaki bireylerle ve ailelerle çalışma fırsatı.
 3. Sağlık Kuruluşları:

  • Hastaneler, sağlık merkezleri veya ruh sağlığı kliniklerinde aile danışmanı olarak çalışma.
  • Sağlık sorunları ve aile içi ilişkilerle ilgili destek sağlama.
 4. Okullar ve Eğitim Kurumları:

  • Okullarda rehberlik servislerinde aile danışmanlığı yapma.
  • Öğrencilerin ve ailelerin eğitim sürecinde desteklenmelerine yardımcı olma.
 5. Sosyal Hizmet Kuruluşları:

  • Sosyal hizmet kuruluşlarında ailelere yönelik destek programlarına katılma.
  • Zor durumda olan ailelere yardım eli uzatarak çözüm odaklı çalışma.
 6. Çocuk ve Aile Hizmetleri:

  • Çocuk ve aile hizmetleri sağlayan kuruluşlarda çalışma.
  • Ailelerle işbirliği içinde çocukların güvenliği ve ihtiyaçlarına yönelik destek sağlama.
 7. İnsan Kaynakları Departmanları:

  • Büyük şirketlerde veya insan kaynakları firmalarında aile danışmanı olarak görev alma.
  • Çalışanların iş-yaşam dengesi, stres yönetimi ve aile ile ilgili konularda destek sağlama.
 8. Aile Koçluğu:

  • Ailelere koçluk hizmetleri sağlama.
  • Aile üyelerinin hedef belirleme, iletişim becerilerini geliştirme gibi konularda rehberlik yapma.
 9. Kamu Hizmetleri:

  • Belediyelerde veya devlet kurumlarında aile danışmanı olarak çalışma.
  • Toplum hizmetleri sunarak ailelere yardımcı olma.
 10. Eğitim ve Danışmanlık Firmaları:

  • Eğitim ve danışmanlık firmalarında ailelere yönelik programlar tasarlama.
  • Şirketlerle işbirliği yaparak çalışanlara aile konularında eğitim verme.

Aile danışmanlığı eğitimi almış profesyoneller, genellikle duyarlılık, empati ve etik konularda bilinçli olmalıdır. İş olanakları geniş bir yelpazede olduğu için bireyler kendi ilgi alanlarına ve uzmanlık alanlarına uygun bir kariyer yolu seçebilirler.

Mesaj Merkezi

1 Yeni Mesajınız Var

Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?
×
 WhatsApp Canlı Destek