Sektörel Kurslar - (25)
Kurumsal Kurslar - (9)
Meslek Kursları - (35)
img

7-11 Yaş Aile Eğitimi Kursu Popüler Eğitim

7-11 Yaş Aile Eğitimi Kurs Programının Amacı

 • İndirimi Kaçırma
 • (5.0)
2700 Saat 30 Kişilik Kont. Ödeme kolaylığı
01 Temmuz 2024***16 Temmuz 2024

Google Yorumları

Eğitim Kurumu
(4.9)
(1056)

7-11 Yaş Aile Eğitimi Kursu

7-11 Yaş Aile Eğitimi  Kursu
7-11 Yaş Aile Eğitimi Kurs Programının Amacı

0-18 Yaş Aile Eğitimi Kurs Programı kapsamında yapılacak eğitim çalışmalarıyla ülke genelinde anne- babaların anne-babalık becerilerinin geliştirilmesi ve böylece aile içi ilişkilerin güçlendirilmesi yoluyla çocuğun ve ergenin var olan potansiyelini kullanmasını sağlamak amaçlanmaktadır.

Meslek Tanımı
Çocukların temel gelişimsel özellikleri dikkate alınarak farklı eğitim ihtiyaçlarını karşılayan, çocukların gelişimlerini desteklenmesine yönelik bilgi ve beceri kazanan kişidir.

7-11 Yaş Aile Eğitimi Kursuna Katılma Koşulları
Okuma yazma bilmek ve mesleği yapabilecek bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak kursa katılmak için yeterlidir.
3-6 Yaş Aile Eğitimi Kurs Programının İçeriği
Tanışma ve Program Tanıtımı
Çocukla Nitelikli Zaman Geçirmek ve Oyun
Etkili İletişim Becerileri
Olumlu Davranış Kazandırma Yolları
İstenmeyen Davranışları Değiştirme
Duygu Düzenleme
Bedensel ve Cinsel Gelişim
Sosyal ve Akademik Gelişim
Aile Sistemi
Aile Tutumları
Etkili Problem Çözme
Sosyal -Duygusal -Davranışsal Sorunlar
Çocuk Hakları İhmal, İstismar ve Şiddet
Özel Gereksinimli Bireylere Duyarlılık

7-11 Yaş Aile Eğitimi Kursunun Eğitim Süresi
Eğitim süresi 70 saat olarak planlanmıştır. Eğitimi tamamlayan bireyler Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Sertifika almaya hak kazanır. Eğitimi herhangi bir nedenle tamamlayamayan kursiyer tamamladığı saatleri ve dersleri içeren Milli Eğitim Bakanlığının belirlemiş olduğu katılım belgesi almaya hak kazanır.

7-11 Yaş Aile Eğitimi Kursu Sertifikası
Eğitimin sonucunda kurs merkezimizde Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri gözetiminde yapılacak olan sertifika sınavına katılan ve kursiyerler 100 puan üzerinden 45 puan ve üzeri puanlar aldığında başarılı olarak sayılır, ve hazırlanan sertifikalar Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylandıktan sonra kursiyerlere teslim edilir. Sertifikanın kursiyere teslim tarihi 7 iş gününü aşmamaktadır.

7-11 Yaş Aile Eğitimi Kursu Sertifikasının Geçerliliği:
Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğine göre İş yerlerinde, alanlarında meslekî eğitim görmüş olanlar istihdam edilir.

Kanun’a göre istihdam edilenlerin meslekî ve teknik orta öğretim diploması, sertifika ile kurs bitirme, kalfalık, ustalık, iş yeri açma belgelerinden en az birine sahip olmaları gerekir. Yapacağı işe uygun meslekî eğitim aldıklarını belgelendirmeyenler istihdam edilmezler. İş yeri sahipleri, istihdam edecekleri kişilerden, yapacakları iş ile ilgili meslekî eğitim aldığını gösterir belgeyi istemek zorundadır.

Ayrıca yurtdışında geçerliliği bulunmaktadır. Kursa kayıt sırasında yurt dışında da kullanmak istediğinizi belirtmeniz durumunda kurumumuz aracılığı ile Apostil işlemleriniz tarafımızdan yapılacaktır.

Eğitimin Amacı

Eğitim faaliyetlerinin öngördüğü tüm işlemlerin usulüne uygun yapılabilmesi için gereken bilgi birikimine sahip olmaları,

Eğitim konusunda sektörün geçmişi, bugünü ve geleceğine ilişkin uygulamaları öğrenmeleri,

Eğitim hizmetlerinde halkla ilişkiler ve psikoloji kavramlarını her türlü iş ilişkilerinde kullanma yeteneğine haiz olmaları,

Eğitim hizmetlerinin her aşamasında karşılaşılabilecek kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğ gibi ilgili mevzuat hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları,

Mesleğin gerektirdiği ciddiyet çerçevesinde işin saygınlık ve sorumluluklarını kavramaları,

Sektördeki diğer kişi ve kurumlar ile işbirliği yapmaları,

Sektörün gerektirdiği iş etiğine sahip olmaları beklenmektedir.

img

Sertifikamı Nasıl Alırım ?

Kursiyer, online gerçekleşen sertifika sınavından en az 45 puan alması hâlinde kurs bitirme sertifikası almaya hak kazanır. Kursiyerin edindiği kurs belgesi, mesleği ve işin gerekliliklerine aşina olduğunu gösterir.

7-11 yaş aralığındaki çocuklar için aile eğitimi alanında çalışmayı düşünen profesyoneller, çocuk gelişimi, eğitim stratejileri ve aile içi iletişim konularında uzmanlaşarak çeşitli iş olanaklarını değerlendirebilirler. İşte bu alanda çalışabilecek profesyonellerin bazı iş olanakları:

 1. Okullar ve Eğitim Kurumları:

  • İlkokullarda aile eğitimi programları düzenleme.
  • Velilere çocuk gelişimi, eğitim stratejileri ve öğrenci başarısını artırmaya yönelik seminerler verme.
 2. Çocuk ve Aile Hizmetleri:

  • Çocuk ve aile hizmetleri sağlayan kuruluşlarda çalışma.
  • Ailelere çocuk gelişimi, eğitim ve iletişim konularında destek ve danışmanlık sağlama.
 3. Gençlik ve Çocuk Merkezleri:

  • Gençlik ve çocuk merkezlerinde ailelere yönelik etkinlikler ve eğitim programları düzenleme.
  • Çocukların ve ailelerin sosyal ve duygusal gelişimlerine destek olma.
 4. Aile Danışmanlığı Pratiği:

  • Aile danışmanlığı ofisi açarak ailelere birebir danışmanlık hizmeti sağlama.
  • Aile içi iletişimi güçlendirmeye yönelik programlar geliştirme.
 5. Eğitim ve Danışmanlık Firmaları:

  • Eğitim ve danışmanlık firmalarında çocuk ve aile eğitimi programları tasarlama.
  • Şirketlerle işbirliği yaparak çalışanlara çocuk gelişimi ve aile konularında eğitim verme.
 6. Sosyal Hizmet Kuruluşları:

  • Sosyal hizmet kuruluşlarında çocuklar ve aileleriyle çalışma.
  • Ailelere yönelik destek programları oluşturma ve uygulama.
 7. Kamu Hizmetleri:

  • Belediyelerde veya devlet kurumlarında çocuk ve aile eğitimi danışmanı olarak görev alma.
  • Toplum hizmetleri sunarak ailelere yardımcı olma.
 8. Sivil Toplum Kuruluşları:

  • Çocuklar ve aileler için sosyal sorumluluk projelerinde çalışma.
  • Toplumda farkındalık yaratma ve eğitim programları düzenleme.
 9. Medya ve Yayıncılık:

  • Çocuk ve aile konularında kitap yazma, blog yazma veya medya platformlarında içerik oluşturma.
  • Ailelere yönelik bilgilendirici ve rehberlik niteliğinde içerikler üretme.
 10. Kendi İşinizi Kurma:

  • Aile eğitimi konusunda kendi danışmanlık pratiğinizi açma.
  • Seminerler, atölyeler veya çevrimiçi programlar düzenleyerek ailelere çocuk gelişimi ve eğitim konularında eğitim sağlama.

Bu iş olanaklarında çalışan profesyoneller, genellikle çocuk gelişimi konularında bilgili olmalı, ailelerle etkili iletişim kurabilme ve eğitim stratejilerini başarılı bir şekilde uygulama yeteneklerine sahip olmalıdır.

Mesaj Merkezi

1 Yeni Mesajınız Var

Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?
×
 WhatsApp Canlı Destek