Sektörel Kurslar - (25)
Kurumsal Kurslar - (9)
Meslek Kursları - (35)
img

0-18 Yaş Aile Eğitimi Kursu Popüler Eğitim

0-18 Yaş Aile Eğitimi Kurs Programının Amacı

 • İndirimi Kaçırma
 • (5.0)
2700 Saat 30 Kişilik Kont. Ödeme kolaylığı
01 Temmuz 2024***16 Temmuz 2024

Google Yorumları

Eğitim Kurumu
(4.9)
(1056)

0-18 Yaş Aile Eğitimi Kursu

0-18 Yaş Aile Eğitimi Kursu

0-18 Yaş Aile Eğitimi Kurs Programının Amacı
0-18 Yaş Aile Eğitimi Kurs Programı kapsamında yapılacak eğitim çalışmalarıyla ülke genelinde anne- babaların anne-babalık becerilerinin geliştirilmesi ve böylece aile içi ilişkilerin güçlendirilmesi yoluyla çocuğun ve ergenin var olan potansiyelini kullanmasını sağlamak amaçlanmaktadır.

Meslek Tanımı
Çocukların temel gelişimsel özellikleri dikkate alınarak farklı eğitim ihtiyaçlarını karşılayan, çocukların gelişimlerini desteklenmesine yönelik bilgi ve beceri kazanan kişidir.

0-18 Yaş Aile Eğitimi Kursuna Katılma Koşulları
• Okuma yazma bilmek ve mesleği yapabilecek bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak kursa katılmak için yeterlidir.

0-18 Yaş Aile Eğitimi Kurs Programının İçeriği
• Tanışma ve Program Tanıtımı
• Ailenin Yapısı ve Önemi
• Ergen Gelişimi 1
• Ergen Gelişimi 2
• Ergenlerle İletişim
• Ergen ve Akran İlişkileri
• Ergenin Okul Yaşamı
• Ergenin Kariyer Gelişimi
• Ergenlikte Duygusal ve Ruhsal Sorunlar
• Ergenlikte Riskli Davranışlar 1
• Ergenlikte Riskli Davranışlar 2
• Cinsel Sağlık Eğitimi
• Temel Haklar İhmal, İstismar ve Şiddet
• Özel Gereksinimli Bireylere Duyarlılık
0-18 Yaş Aile Eğitimi Kursunun Eğitim Süresi
Eğitim süresi 70 saat olarak planlanmıştır. Eğitimi tamamlayan bireyler Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Sertifika almaya hak kazanır. Eğitimi herhangi bir nedenle tamamlayamayan kursiyer tamamladığı saatleri ve dersleri içeren Milli Eğitim Bakanlığının belirlemiş olduğu katılım belgesi almaya hak kazanır.


0-18 Yaş Aile Eğitimi Kursu Sertifikası
Eğitimin sonucunda kurs merkezimizde Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri gözetiminde yapılacak olan sertifika sınavına katılan ve kursiyerler 100 puan üzerinden 45 puan ve üzeri puanlar aldığında başarılı olarak sayılır, ve hazırlanan sertifikalar Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylandıktan sonra kursiyerlere teslim edilir. Sertifikanın kursiyere teslim tarihi 7 iş gününü aşmamaktadır.


0-18 Yaş Aile Eğitimi Kursu Sertifikasının Geçerliliği:
Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğine göre İş yerlerinde, alanlarında meslekî eğitim görmüş olanlar istihdam edilir.
Kanun’a göre istihdam edilenlerin meslekî ve teknik orta öğretim diploması, sertifika ile kurs bitirme, kalfalık, ustalık, iş yeri açma belgelerinden en az birine sahip olmaları gerekir. Yapacağı işe uygun meslekî eğitim aldıklarını belgelendirmeyenler istihdam edilmezler. İş yeri sahipleri, istihdam edecekleri kişilerden, yapacakları iş ile ilgili meslekî eğitim aldığını gösterir belgeyi istemek zorundadır.
Ayrıca yurtdışında geçerliliği bulunmaktadır. Kursa kayıt sırasında yurtdışında da kullanmak istediğinizi belirtmeniz durumunda kurumumuz aracılığı ile Apostil işlemleriniz tarafımızdan yapılacaktır.

Eğitimin Amacı

Eğitim faaliyetlerinin öngördüğü tüm işlemlerin usulüne uygun yapılabilmesi için gereken bilgi birikimine sahip olmaları,

Eğitim konusunda sektörün geçmişi, bugünü ve geleceğine ilişkin uygulamaları öğrenmeleri,

Eğitim hizmetlerinde halkla ilişkiler ve psikoloji kavramlarını her türlü iş ilişkilerinde kullanma yeteneğine haiz olmaları,

Eğitim hizmetlerinin her aşamasında karşılaşılabilecek kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğ gibi ilgili mevzuat hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları,

Mesleğin gerektirdiği ciddiyet çerçevesinde işin saygınlık ve sorumluluklarını kavramaları,

Sektördeki diğer kişi ve kurumlar ile işbirliği yapmaları,

Sektörün gerektirdiği iş etiğine sahip olmaları beklenmektedir.

img

Sertifikamı Nasıl Alırım ?

Kursiyer, online gerçekleşen sertifika sınavından en az 45 puan alması hâlinde kurs bitirme sertifikası almaya hak kazanır. Kursiyerin edindiği kurs belgesi, mesleği ve işin gerekliliklerine aşina olduğunu gösterir.

0-18 yaş aralığındaki çocuklar için aile eğitimi alan profesyoneller, ailelere çocuk yetiştirme konularında destek vererek, çocukların sağlıklı gelişimini destekleme ve aile içi ilişkileri güçlendirmeye odaklanır. İşte 0-18 yaş aile eğitimi alanında çalışabilecek profesyonellerin iş olanakları:

 1. Okullar ve Eğitim Kurumları:

  • Okullarda aile eğitimi programları düzenleme ve ebeveynlere çocuk gelişimi konularında rehberlik sağlama.
  • Eğitim kurumlarına konferanslar verme veya atölye çalışmaları düzenleme.
 2. Sosyal Hizmet Kuruluşları:

  • Sosyal hizmet kuruluşlarında çocuk ve ailelere destek sağlama.
  • Ailelerle birebir danışmanlık ve grup çalışmaları yürütme.
 3. Hastane ve Sağlık Merkezleri:

  • Hastanelerde veya sağlık merkezlerinde aile eğitimi danışmanı olarak görev alma.
  • Çocuk sağlığı, beslenme ve gelişim konularında ebeveynlere bilgi verme.
 4. Çocuk ve Aile Hizmetleri:

  • Çocuk ve aile hizmetleri sağlayan kuruluşlarda çalışma.
  • Zor durumda olan ailelere yönelik destek programları oluşturma ve uygulama.
 5. Çocuk Koruma ve Rehabilitasyon Merkezleri:

  • Çocukların koruma ve rehabilitasyon merkezlerinde ailelere destek sağlama.
  • Ebeveynlere çocuklarına yönelik sağlıklı bir ortam oluşturma konusunda rehberlik.
 6. Toplum Merkezleri ve Dernekler:

  • Toplum merkezlerinde veya derneklerde çocuk gelişimi ve aile eğitimi programları düzenleme.
  • Ailelere sosyal beceri kazandırmaya yönelik projelere katılma.
 7. Aile Danışmanlığı:

  • Aile danışmanlığı pratiği açma ve ailelere birebir danışmanlık hizmeti sağlama.
  • Çocuk yetiştirme konularında rehberlik yapma.
 8. Kamu Hizmetleri:

  • Belediyelerde veya devlet kurumlarında aile eğitimi danışmanı olarak çalışma.
  • Toplum hizmetleri sunarak ailelere yardımcı olma.
 9. Eğitim ve Danışmanlık Firmaları:

  • Eğitim ve danışmanlık firmalarında çocuk ve ailelere yönelik programlar tasarlama.
  • Şirketlerle işbirliği yaparak çalışanlara aile konularında eğitim verme.
 10. Kendi İşinizi Kurma:

  • Aile eğitimi konusunda kendi danışmanlık firmasını açma.
  • Seminerler, atölyeler veya çevrimiçi programlar düzenleyerek ailelere eğitim sağlama.

0-18 yaş aralığındaki aile eğitimi profesyonelleri, genellikle çocuk ve aile sağlığı konularında uzmanlaşmış olup, ailelere destek vermek amacıyla çeşitli platformlarda çalışabilirler.

Mesaj Merkezi

1 Yeni Mesajınız Var

Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?
×
 WhatsApp Canlı Destek