Sektörel Kurslar - (25)
Kurumsal Kurslar - (9)
Meslek Kursları - (35)
img

Lojistik Elemanı (4. Seviye) Eğitimi Kursu Popüler Eğitim

Lojistik Elemanı (4. Seviye) Eğitimi Kursu Eğitim Programının Amacı

 • İndirimi Kaçırma
 • (5.0)
2700 Saat 30 Kişilik Kont. Ödeme kolaylığı
01 Temmuz 2024***16 Temmuz 2024

Google Yorumları

Eğitim Kurumu
(4.9)
(1056)

Lojistik Elemanı (4. Seviye) Eğitimi Kursu

Ulaştırma Hizmetleri alanı öğretim programları, gelişmelere bağlı olarak esnek ve sürekli güncellenmeye uygun bir yapıda tasarlanmıştır. Bireyler kazandıkları güncel meslekî yeterlikler doğrultusunda istihdam edilebilmeleri amaçlanmıştır.

Meslek Tanımı
Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürün, hizmet ve bilgi akışının ve depolanmasının, başlangıç noktasından ürünün tüketildiği son noktaya kadar olan hareketinin(taşıma, depolama, sigortalama, gümrük işlemleri), etkili ve verimli bir şekilde planlanması, uygulanması ve denetiminin gerçekleştirilmesi işlemlerini yapan kişidir.
Lojistik Elemanı (4. Seviye) Eğitimi Kursuna Katılma Koşulları
İlkokul mezunu olmak ve mesleği yapabilecek bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak kursa katılmak için yeterlidir.

Mezun Olan Kursiyerlerin İstihdam Alanları
Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Ulaştırma ve Ticaret sektöründe;

Lojistik işletmesi,
Fabrikalar,
Gümrük işletmesi,
İthalat ve ihracat yapan firmalar,
Depolar vb. yerlerde çalışabilirler.
Lojistik Elemanı (4. Seviye) Eğitimi Kursu Eğitim Programının İçeriği
Bilgisayar Kullanma
Doküman Hazırlama
Dağıtım Planlaması
Dağıtım Süreci
Dağıtım Maliyetleri ve Fiyatlandırma
Depo İşlemleri
Depo Tasarımı
Teslim ve Tesellüm İşlemleri
Barkodlama
Stok Takibi
Stok Yönetimi
Kelime İşlemci
Elektronik Tablo
Sunu
Bilgisayarla İletişim
F Klavye 1
F Klavye 2
Yazı Biçimleme
Lojistik Yönetimi
Tedarik Zinciri Yönetimi
Karayolu Taşımacılığı 1
Karayolu Taşımacılığı 2
Denizyolu Taşımacılığı
Havayolu Taşımacılığı 1
Havayolu Taşımacılığı 2
Demiryolu Taşımacılığı
Kombine Taşımacılık
Ticari Belgeler
Yükleme Belgeleri
Sevk (Taşıma) Belgeleri
Dolaşım ve Menşei Belgeleri
Diğer Belgeler
Ambalajlama Malzemeleri
Paletler ve Konteynerler
Forkliftler, Transpaletler ve Vinçler
El Terminali ve Depo Yazılımları
Gümrük Mevzuatı
Gümrük İşlemleri
Kaçakçılıkla Mücadele
Taşıma İle İlgili Gümrük İşlemleri
Antrepo
Risk
Sigorta Çeşitleri
Sigorta Hasar Süreçleri

Lojistik Elemanı (4. Seviye) Eğitimi Kursunun Eğitim Süresi
Eğitim süresi 1288 saat olarak planlanmıştır. Eğitimi tamamlayan bireyler Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Sertifika almaya hak kazanır. Eğitimi herhangi bir nedenle tamamlayamayan kursiyer tamamladığı saatleri ve dersleri içeren Milli Eğitim Bakanlığının belirlemiş olduğu katılım belgesi almaya hak kazanır.

Lojistik Elemanı (4. Seviye) Eğitimi Kursu Sertifikası
Eğitimin sonucunda kurs merkezimizde Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri gözetiminde yapılacak olan sertifika sınavına katılan ve kursiyerler 100 puan üzerinden 45 puan ve üzeri puanlar aldığında başarılı olarak sayılır, ve hazırlanan sertifikalar Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylandıktan sonra kursiyerlere teslim edilir. Sertifikanın kursiyere teslim tarihi 7 iş gününü aşmamaktadır.

Lojistik Elemanı (4. Seviye) Eğitimi Kursu Sertifikasının Geçerliliği:
Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğine göre İş yerlerinde, alanlarında meslekî eğitim görmüş olanlar istihdam edilir.

Kanun’a göre istihdam edilenlerin meslekî ve teknik orta öğretim diploması, sertifika ile kurs bitirme, kalfalık, ustalık, iş yeri açma belgelerinden en az birine sahip olmaları gerekir. Yapacağı işe uygun meslekî eğitim aldıklarını belgelendirmeyenler istihdam edilmezler. İş yeri sahipleri, istihdam edecekleri kişilerden, yapacakları iş ile ilgili meslekî eğitim aldığını gösterir belgeyi istemek zorundadır.

Ayrıca yurtdışında geçerliliği bulunmaktadır. Kursa kayıt sırasında yurt dışında da kullanmak istediğinizi belirtmeniz durumunda kurumumuz aracılığı ile Apostil işlemleriniz tarafımızdan yapılacaktır.

Eğitimin Amacı

Eğitim faaliyetlerinin öngördüğü tüm işlemlerin usulüne uygun yapılabilmesi için gereken bilgi birikimine sahip olmaları,

Eğitim konusunda sektörün geçmişi, bugünü ve geleceğine ilişkin uygulamaları öğrenmeleri,

Eğitim hizmetlerinde halkla ilişkiler ve psikoloji kavramlarını her türlü iş ilişkilerinde kullanma yeteneğine haiz olmaları,

Eğitim hizmetlerinin her aşamasında karşılaşılabilecek kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğ gibi ilgili mevzuat hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları,

Mesleğin gerektirdiği ciddiyet çerçevesinde işin saygınlık ve sorumluluklarını kavramaları,

Sektördeki diğer kişi ve kurumlar ile işbirliği yapmaları,

Sektörün gerektirdiği iş etiğine sahip olmaları beklenmektedir.

img

Sertifikamı Nasıl Alırım ?

Kursiyer, online gerçekleşen sertifika sınavından en az 45 puan alması hâlinde kurs bitirme sertifikası almaya hak kazanır. Kursiyerin edindiği kurs belgesi, mesleği ve işin gerekliliklerine aşina olduğunu gösterir.

Lojistik Elemanı (4. Seviye) Eğitimi Kursu, lojistik sektöründe çalışmak isteyen bireylere temel lojistik bilgisi ve becerileri kazandırmayı amaçlar. Bu kursun tamamlanmasıyla katılımcılar, lojistik süreçleri anlama, yönetme ve uygulama konusunda yetkinlik kazanabilirler. Lojistik Elemanı (4. Seviye) Eğitimi Kursu sonrasında ele alabileceğiniz iş olanakları şunlar olabilir:

 1. Depo ve Stok Yönetimi:

  • Lojistik elemanı olarak depo ve stok yönetimi görevlerini üstlenebilirsiniz.
  • Depo düzenleme, envanter takibi ve malzeme yönetimi konularında çalışabilirsiniz.
 2. Taşıma ve Dağıtım:

  • Lojistik firmalarında taşıma ve dağıtım süreçlerini yönetme görevlerinde çalışabilirsiniz.
  • Lojistik planlama ve rotalama konularında uzmanlık geliştirebilirsiniz.
 3. Lojistik Koordinasyon:

  • Şirket içinde veya lojistik firmalarında koordinasyon görevlerini üstlenebilirsiniz.
  • Tedarik zinciri yönetimi ve lojistik operasyonlarını düzenleme konusunda çalışabilirsiniz.
 4. Gümrük İşlemleri:

  • Uluslararası lojistik firmalarında gümrük işlemleri konusunda görev alabilirsiniz.
  • İhracat ve ithalat süreçlerini yönetebilirsiniz.
 5. Taşıma Araçları Yönetimi:

  • Lojistik firmalarında taşıma araçları yönetimi konusunda çalışabilirsiniz.
  • Filo yönetimi ve bakım süreçlerini organize edebilirsiniz.
 6. Lojistik Yazılımları Kullanımı:

  • Lojistik yazılımları ve sistemlerini kullanma yetenekleri kazanabilirsiniz.
  • Elektronik lojistik yönetimi araçlarını etkili bir şekilde kullanabilirsiniz.
 7. Tedarik Zinciri İşlemleri:

  • Tedarik zinciri süreçlerinde çalışarak malzeme tedariki ve lojistik planlama yapabilirsiniz.
  • Tedarikçilerle ilişkileri yönetme becerileri kazanabilirsiniz.
 8. Güvenlik ve Risk Yönetimi:

  • Lojistik operasyonlarda güvenlik ve risk yönetimi konularında uzmanlık geliştirebilirsiniz.
  • Tedarik zinciri güvenliği konusunda çalışabilirsiniz.
 9. Proje Lojistiği:

  • Büyük ölçekli projelerde lojistik süreçleri planlama ve uygulama görevlerinde çalışabilirsiniz.
  • Proje lojistiği konularında uzmanlaşabilirsiniz.
 10. Dış Ticaret Firmaları:

  • Dış ticaret yapan firmalarda lojistik elemanı olarak görev alabilirsiniz.
  • İhracat ve ithalat süreçlerini yönetebilirsiniz.

Lojistik Elemanı (4. Seviye) Eğitimi Kursu, katılımcılara sektördeki temel becerileri kazandırmakla birlikte, pratik deneyim ve sektördeki gelişmeleri takip ederek kariyerinizi geliştirmeniz önemlidir.

Mesaj Merkezi

1 Yeni Mesajınız Var

Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?
×
 WhatsApp Canlı Destek