Sektörel Kurslar - (25)
Kurumsal Kurslar - (9)
Meslek Kursları - (35)
img

Eğiticinin Eğitimi Kursu Popüler Eğitim

Eğiticinin Eğitimi Kursu Eğitim Programının Amacı

 • İndirimi Kaçırma
 • (5.0)
45 Saat 30 Kişilik Kont. Ödeme kolaylığı
01 Temmuz 2024***16 Temmuz 2024

Google Yorumları

Eğitim Kurumu
(4.9)
(1056)

Eğiticinin Eğitimi Kursu

Bu program işletmelerin eğitim departmanlarında çalışan ya da çalışmak isteyen en az ortaöğretim mezunu kişiler ile İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı eğitimini alan ve tecrübesine güvenerek kariyerini eğitici olarak sürdürmek isteyen kişiler için hazırlanmıştır.

Bu Kurs Programı ile kursiyerlerin;
Program geliştirmenin temel ilke ve kavramlarını tanımaları,
Eğitim vereceği alanla ilgili program hazırlamaları,
Yetişkinlere yönelik öğrenme ilkelerini kavramaları ve bunları uygulamaları,
Öğretim hizmetlerinin değişkenlerini (ipuçları, aktif katılım, pekiştirme ve dönüt-düzeltme) tanımaları, kavramaları ve bunları uygulamaları,
Yetişkin eğitimine yönelik öğrenme, öğretme yaklaşım, yöntem ve teknikleri kavramaları ve süreç içerisinde bunları kullanmaları,
Yetişkinlere uygun program tasarısı hazırlamaları, hazırlanan programı uygulamaları,
Etkili sunum becerisi geliştirmeleri,
Kursun hedeflerine uygun araç ve gereçleri kullanmaları,
Ölçme ve değerlendirme tekniklerini kavramaları ve duruma uygun ölçme aracı kullanmaları amaçlanmaktadır.

Eğiticinin Eğitimi Kursuna Katılma Koşulları
Bu program kurum ve kuruluşların eğitim birimlerinde çalışan ya da çalışmak isteyen en az ortaöğretim mezunu kişiler,
İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Uzmanları,
İş Yeri Hemşireleri,
İş yeri Hekimleri,
Eğitmenler Katılabilirler.
Eğiticinin Eğitimi Kursu Eğitim Programının İçeriği
1.HAFTA

1.GÜN

ÖĞRENMENİN OLUŞUMU I
Nasıl Öğreniyoruz?
Başlıca öğrenme kuramları
1- Davranışçı Öğrenme Kuramı

2- Bilişsel Öğrenme Kuramı

3- Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımı

Bilgiyi İşleme Modeli
Öğrenme
Hatırlama
Unutma
Grup Çalışması – Uygulama
Beyin fırtınası – Soru Cevap
Konuların Analizi
Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı
Öğretim İlkeleri
Bireyselleştirme İlkesi
Bilinenden Bilinmeye Öğretim İlkesi
Esneklik İlkesi
Açıklık İlkesi
Süreklilik İlkesi
Somuttan Soyuta Öğretim İlkesi
Ekonomiklik İlkesi
Yakından Uzağa Öğretim İlkesi
Güncellik İlkesi
Öğretim Stratejileri
Sunuş
İnceleme ve Araştırma
Buluş Yoluyla Öğretim Stratejisi
Üst Düzey Öğrenmeler
Yaratıcı Öğrenme
Eleştirel Öğrenme
Öğrenme Hedefleri
Grup çalışması – Uygulama
Beyin Fırtınası – Soru Cevap
Konuların Analizi
Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı
Gün Değerlendirmesi
2.GÜN

ÖĞRENMENİN OLUŞUMU II
Yetişkin Eğitiminin Özellikleri
Androgoji
Öğretimde Bireysel Farklılıklar
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler
Öğrenmede Bireysel Farklılıklar
Yetişkin Eğitiminde Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Anlatma Yöntemi
Soru-cevap Yöntemi
Mikro Öğretim
Tartışma Yöntemi
Örnek Olay Yöntemi
Gösterip Yaptırma Yöntemi
Problem Çözme Yöntemi
Bireysel Çalışma Yöntemi
Proje Yöntemi
Rol Oynama Yöntemi
Balık Kılçığı Tekniği ve Özellikleri
Altı Şapkalı Düşünme Tekniği ve Özellikleri
Beyin Fırtınası Tekniği ve Özellikleri
Buluş Yoluyla Öğrenme
Grup Çalışması – Uygulama
Beyin Fırtınası – Soru Cevap
Konuların Analizi
Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı
Öğrenme Stilleri
Görsel Öğrenme
İşitsel Öğrenme
Kinestetik/Tüm Bedeniyle Öğrenme
Öğrenme Stratejileri
Dikkat Stratejileri,
Tekrar Stratejileri,
Anlamlandırmayı Artıran Stratejiler,
Yürütücü Biliş Stratejileri
Duyuşsal ve Güdüsel Stratejiler
Öğrenme Düzeyleri
Öğrenme Yolları
Aktif Dinleme
Not Alma
Görsel Materyalleri Kullanma
Sorular Sorma
Bilgiyi İşleme Süreci
Beklenti
Algılama
Genelleştirme
Hatırlama
Anlamsal Şifreleme
Aktif ya da Uzun Süreli Depolama
Grup Çalışması – Uygulama
Beyin Fırtınası – Soru Cevap
Konuların Analizi
Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı
Gün Değerlendirmesi
3.GÜN

EĞİTİM PROGRAMI TASARLAMA
Eğitim İhtiyaç Analizi
Eğitim Programının Öğeleri
Hedefler
Eğitim Durumları
Sınama Durumları
Beklentilere Uygun Eğitim Hazırlamak
Grup Çalışması – Uygulama
Beyin Fırtınası – Soru Cevap
Konuların Analizi
Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı
Program ve Tasarım
İstek Faktörünün Belirlenmesi
Sunum Türünün Belirlenmesi
Hitap Edilen Kitlenin Tanınması
Doğru Kaynakların Seçimi
İçerik Seçimi
Sürecin Katılımcılara Göre Planlanması
Grup Çalışması – Uygulama
Beyin Fırtınası – Soru Cevap
Konuların Analizi
Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı
Eğitim Ortamı
Eğitim Ortamının Fiziksel Yapısı
Eğitim Yerinin Seçimi ve Hazırlanması
Eğitim Yöntemine Göre Oturma Düzeni Oluşturma


Bir Eğitim Ünitesinin Planlanması
Giriş
Gelişme
Sonuç
Eğitim İçin Gerekli Ekipmanların Hazırlanması
Hazırlık Kontrolleri Listesinin Oluşturulması
Eğitim Notlarının Hazırlanması
Grup Çalışması – Uygulama
Beyin Fırtınası – Soru Cevap
Konuların Analizi
Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı
Uygulama Zamanlarının Seçilmesi
Yaşamla Bağlantıların Sunulması
Eğitimde Yeni Yaklaşımlar
Yapılandırmacılık
Proje Temelli Öğrenme
Problem Temelli Öğrenme
Beyin Temelli Öğrenme
Tam Öğrenme
Yaşam Boyu Öğrenme
Grup Çalışması – Uygulama
Beyin Fırtınası – Soru Cevap
Konuların Analizi
Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı
Gün Değerlendirmesi
4.GÜN

ETKİLİ SUNUM HAZIRLAMA I
Etkili Sunumun Amacı ve Önemi
Eğitimcinin Rolü
Giyim ve Dış Görünüş
Duruş
Ses Tonu
Beden Dili
Grup Çalışması – Uygulama
Beyin Fırtınası – Soru Cevap
Konuların Analizi
Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı
Katılımcı Psikolojisi ve Önemi
Katılımcılarla Sözlü ve Sözsüz İletişim
Katılımcılarla Güven İlişkisi Kurabilmek
Aykırı Seslerin Bastırılması
Katılımcılarla Eşit Mesafe Kuralı
Kişisel Alanı Korumak
Topluluk Önünde Konuşma
Katılımı Sağlayan ve İlgiyi Artıran Yöntemler
Eğitimde İlgi Yaratma-Buzkırıcılar
Yeni Eğitim Anlayışı: Eğlenerek Öğrenmek
Eğitimde Oyunların Öğrenmeye Etkisi
Grup çalışması – Uygulama
Beyin Fırtınası – Soru Cevap
Konuların Analizi
Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı


Gün Değerlendirmesi
5.GÜN

ETKİLİ SUNUM HAZIRLAMA II
Etkili Sunum Aşamaları
Dikkati Çekme
Güdüleme-İstekli Kılma
Hedeften Haberdar Etme
Hazırbulunuşluk
Sunu Yapma (yaklaşım, yöntem, teknik, öğretim hizmeti değişkenleri):
İpucu, Katılım, Pekiştireç, Dönüt-Düzeltme
Aktarma/Dönüştürme-Uygulama
Değerlendirme
Ödev-Proje
Grup Çalışması – Uygulama
Beyin Fırtınası – Soru Cevap
Konuların Analizi
Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı
Sunum Öncesi Yapılması Gerekenler
Sunum Kaygısını Giderme Yöntemleri
Sunum Akışının Planlanması
-Amaçların Belirlenmesi ve Anlaşılır Olması

-Katılımcıların Analizi

-Taslak Planın Hazırlanması

– Kaynak Malzemelerin Seçilmesi

-Notların Oluşturulması

Grup Çalışması – Uygulama
Beyin Fırtınası – Soru Cevap
Konuların Analizi
Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı
Sunum Sırasında Yapılması Gerekenler
Etkili Açılış
Grubu Canlı Tutma
Zaman Yönetimi
Etkili Kapanış
Sunum Sonrasında Yapılması Gerekenler
Katılımcı Tepkilerini İzleme
Grup Çalışması – Uygulama
Beyin Fırtınası – Soru Cevap
Konuların Analizi
Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı
Gün Değerlendirmesi
1.GÜN

ETKİLİ SUNUM HAZIRLAMA TEKNİKLERİ
Sunumlarda Yapılması/Yapılmaması Gerekenler
Sunum Konusu ve Ana Başlıkların Görsel-İşitsel Araçlar/Teknoloji ile Desteklenmesi (Power
Point)

Power Point Slaytların Amaç ve İçerik Doğrultusunda Düzenlenmesi
Slaytların Yazılımı
Slaytlarda Renk Seçimi ve Hareket Olanakları
Ses ya da Müziğin Seçimi
Grup Çalışması – Uygulama
Beyin Fırtınası – Soru Cevap
Konuların Analizi
Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı
Gün Değerlendirmesi
2.GÜN

GERİBİLDİRİM
Eğitimde Geri Bildirimin Önemi
Soru Sorma Nedenleri
Soru Sorma Teknikleri
Açık Uçlu Sorular
Kapalı Uçlu Sorular
Soruların Yazımında Dikkat Edilecek Hususlar
İçerik Açısından
Biçim Açısından
Düzen Açısından
İfade ve Anlatım Açısından
Soru Düzeyleri
Bilgiyi Ölçen Sorular
Anlamayı Ölçen Sorular
Uygulamayı Ölçen Sorular
Analizi Ölçen Sorular
Sentezi Ölçen Sorular
Değerlendirmeyi Ölçen Sorular
İyiye ve Kötüye Örnek Soru Örnekleri
Yanıtların Alınması
Katılımcıların Soruları
Grup Çalışması – Uygulama
Beyin Fırtınası – Soru Cevap
Konuların Analizi
Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı


Gün Değerlendirmesi
GÜN
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Ölçme ve Değerlendirme İle İlgili Temel Kavramlar
Ölçme, Ölçek, Birim, Başlangıç Noktası
Başlıca Öğrenme Türleri ve Ölçme İşlemleri
Değerlendirme
Eğitimde Değerlendirmenin Amaçları
Eğitim-Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Yeri
Grup Çalışması – Uygulama
Beyin Fırtınası – Soru Cevap
Konuların Analizi
Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı
İyi Bir Ölçme Aracının Sahip Olması Gereken Nitelikler
Geçerlilik
Güvenirlilik
Kullanışlılık
Grup çalışması – Uygulama
Beyin Fırtınası – Soru Cevap
Konuların Analizi
Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı
Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları
Yazılı Yoklamalar
Kısa Cevap Gerektiren Testler
Doğru-Yanlış Testler
Çoktan Seçmeli Testler
Sözlü Sınavlar
Performansın Ölçülmesi
Diğer Gözlem Araçları
Duyuşsal Davranışların Ölçülmesi
Değerlendirme ve Not Verme
Değerlendirme ve Not Verme Sürecinde Kullanılan Temel İstatistikler
Grup Çalışması – Uygulama
Beyin Fırtınası – Soru Cevap
Konuların Analizi
Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı

Eğiticinin Eğitimi Kursunun Eğitim Süresi
Eğitim süresi 45 saat olarak planlanmıştır. Eğitimi tamamlayan bireyler Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Sertifika almaya hak kazanır. Eğitimi herhangi bir nedenle tamamlayamayan kursiyer tamamladığı saatleri ve dersleri içeren Milli Eğitim Bakanlığının belirlemiş olduğu katılım belgesi almaya hak kazanır.

Eğiticinin Eğitimi Kursu Sertifikası
Eğitimin sonucunda kurs merkezimizde Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri gözetiminde yapılacak olan sertifika sınavına katılan ve kursiyerler 100 puan üzerinden 45 puan ve üzeri puanlar aldığında başarılı olarak sayılır, ve hazırlanan sertifikalar Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylandıktan sonra kursiyerlere teslim edilir. Sertifikanın kursiyere teslim tarihi 7 iş gününü aşmamaktadır.

Eğiticinin Eğitimi Kursu Sertifikasının Geçerliliği
Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğine göre İş yerlerinde, alanlarında meslekî eğitim görmüş olanlar istihdam edilir.

Kanun’a göre istihdam edilenlerin meslekî ve teknik orta öğretim diploması, sertifika ile kurs bitirme, kalfalık, ustalık, iş yeri açma belgelerinden en az birine sahip olmaları gerekir. Yapacağı işe uygun meslekî eğitim aldıklarını belgelendirmeyenler istihdam edilmezler. İş yeri sahipleri, istihdam edecekleri kişilerden, yapacakları iş ile ilgili meslekî eğitim aldığını gösterir belgeyi istemek zorundadır.

Ayrıca yurtdışında geçerliliği bulunmaktadır. Kursa kayıt sırasında yurtdışında da kullanmak istediğinizi belirtmeniz durumunda kurumumuz aracılığı ile Apostil işlemleriniz tarafımızdan yapılacaktır.

Eğiticinin Eğitimi Belgesi,Eğiticinin Eğitimi Belgesi Ankara,Eğiticinin Eğitimi Kursu,Eğiticinin Eğitimi Kursu Ankara,Eğiticinin Eğitimi Sertifikası,Eğiticinin Eğitimi Sertifikası Ankara

Eğitimin Amacı

Eğitim faaliyetlerinin öngördüğü tüm işlemlerin usulüne uygun yapılabilmesi için gereken bilgi birikimine sahip olmaları,

Eğitim konusunda sektörün geçmişi, bugünü ve geleceğine ilişkin uygulamaları öğrenmeleri,

Eğitim hizmetlerinde halkla ilişkiler ve psikoloji kavramlarını her türlü iş ilişkilerinde kullanma yeteneğine haiz olmaları,

Eğitim hizmetlerinin her aşamasında karşılaşılabilecek kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğ gibi ilgili mevzuat hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları,

Mesleğin gerektirdiği ciddiyet çerçevesinde işin saygınlık ve sorumluluklarını kavramaları,

Sektördeki diğer kişi ve kurumlar ile işbirliği yapmaları,

Sektörün gerektirdiği iş etiğine sahip olmaları beklenmektedir.

img

Sertifikamı Nasıl Alırım ?

Kursiyer, online gerçekleşen sertifika sınavından en az 45 puan alması hâlinde kurs bitirme sertifikası almaya hak kazanır. Kursiyerin edindiği kurs belgesi, mesleği ve işin gerekliliklerine aşina olduğunu gösterir.

"Eğiticinin Eğitimi" kavramı, bir kişinin eğitmenlik veya öğretmenlik rolünde görev yapabilmesi için gerekli olan beceri ve bilgileri kazanmaya yönelik bir eğitim sürecini ifade eder. Eğitimcilerin, eğitim verme sürecini planlama, uygulama ve değerlendirme yeteneklerini geliştirmelerini amaçlar. Eğiticinin Eğitimi alan bireyler, genellikle eğitim dünyasında daha etkili ve profesyonel bir şekilde çalışma yeteneklerini artırır. İşte Eğiticinin Eğitimi almış bireylerin potansiyel iş olanakları:

 1. Kurumsal Eğitmen:

  • Şirketlerde veya kuruluşlarda çalışanlara yönelik eğitim programlarını tasarlamak ve uygulamak.
  • İş süreçleri, ürün bilgisi veya liderlik becerileri gibi konularda eğitim vermek.
 2. Eğitim Koordinatörlüğü:

  • Eğitim programlarını organize etmek, kaynakları yönetmek ve katılımcıların eğitim süreçlerini takip etmek.
  • Eğitim takvimini düzenlemek ve eğitim etkinliklerini koordine etmek.
 3. Öğretim Görevlisi:

  • Eğitim kurumlarında veya üniversitelerde dersler vermek.
  • Belirli bir konuda uzmanlaşarak öğrencilere bilgi aktarmak.
 4. E-Öğrenme Uzmanı:

  • Elektronik öğrenme platformları üzerinden çevrimiçi eğitim modüllerini tasarlamak ve yönetmek.
  • İnteraktif e-öğrenme içerikleri oluşturmak.
 5. Eğitim Danışmanlığı:

  • Şirketlere veya bireylere eğitim stratejileri konusunda danışmanlık yapmak.
  • İhtiyaç analizleri yaparak özelleştirilmiş eğitim çözümleri önermek.
 6. Eğitim İçerik Yazarlığı:

  • Eğitim materyalleri, modüller ve ders notları oluşturmak.
  • Yazılı veya görsel içeriklerle eğitim materyallerini geliştirmek.
 7. Yetenek Geliştirme Uzmanlığı:

  • Çalışanların kariyer gelişimine yönelik eğitim programları tasarlamak.
  • Performans değerlendirmeleri yaparak eğitim ihtiyaçlarını belirlemek.
 8. Eğitim Teknolojileri Uzmanlığı:

  • Eğitim için teknolojik araçları ve platformları etkili bir şekilde kullanmak.
  • E-öğrenme sistemlerini yönetmek ve güncel teknoloji trendlerini takip etmek.

Eğiticinin Eğitimi almış bireyler, bu alanlarda görev alarak eğitim süreçlerini daha etkili ve verimli bir şekilde yönetebilirler. Bu pozisyonlar genellikle eğitim kurumları, şirketler, danışmanlık firmaları veya diğer eğitim odaklı organizasyonlarda bulunabilir.

Mesaj Merkezi

1 Yeni Mesajınız Var

Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?
×
 WhatsApp Canlı Destek