Sektörel Kurslar - (25)
Kurumsal Kurslar - (9)
Meslek Kursları - (35)
img

Konuşma (Diksiyon) Eğitimi Kursu Popüler Eğitim

Konuşma (Diksiyon) Eğitimi Kursunun Amacı

 • İndirimi Kaçırma
 • (5.0)
2700 Saat 30 Kişilik Kont. Ödeme kolaylığı
01 Temmuz 2024***16 Temmuz 2024

Google Yorumları

Eğitim Kurumu
(4.9)
(1056)

Konuşma (Diksiyon) Eğitimi Kursu

Diksiyon ve Konuşma Eğitimi Programı bireyleri bu alanda yeterli hale getirmeyi amaçlamaktadır. Diksiyon eğitimi kursumuzun içeriği, diksiyon eğitimi kursumuzun süresi ve kursumuz sonunda alacağınız Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikanın geçerliliği hakkında temel bilgiyi buradan edinebilirsiniz.

Konuşma (Diksiyon) Eğitimi Kursu Sertifikası Programının Amacı
Bu Program ile kursiyerlerin;

Türkçeyi doğru, etkili ve güzel biçimde kullanma kurallarını kavramaları,
Konuşma ve ifade kusurlarını giderme yöntemlerini uygulamalarını,
Etkili iletişim becerileri ve sosyal öz güven kazanmaları beklenmektedir.

Konuşma (Diksiyon) Eğitimi Kursu Sertifikası Katılma Koşulları
Okuryazar olma yeterlidir.
Konuşma (Diksiyon) Eğitimi Kursu Eğitim Programının İçeriği
1.HAFTA

Etkili iletişimin anlamı
Etkili iletişimin temel kuralları
Beden dili – ses ve söz dizgesi
İletişimde doğru ve yanlış davranışlar
Konuşma
Konuşma organları(diyafram, nefesi kullanma)
Doğru duruş ve doğru nefes alma teknikleri
Sesin nitelikleri ve etkili ses kullanımı
Konuşma hızını ayarlama
Anlatım bozukluklarını engelleme
2.Hafta

Türkçede ünlüler (vokaller)
Söyleyiş ve boğumlama
Türkçede ünlüler (vokaller)/büyük ve küçük ünlü uyumu
Ünlülerle alıştırmalar
Türkçede ünlüler
Ünlü düşmesi, ses kaynaşması ve daralma kuralı
Ünlülerle alıştırmalar
Türkçede ünsüzler (konsonlar)
3.Hafta

Türkçede ünsüzler (konsonlar)
Ünlü – ünsüz uyumu
Ünsüz türemesi / ünsüz düşmesi / ulama
Alıştırmalar
Türkçede ünsüzler (konsonlar)
Ünsüzlerin sınıflandırılması ve örnekler
Ünsüzlerle uygulamalar / ünsüz kusurlarının giderilmesi
Konuşma temrinleri (alıştırmalar)
4.Hafta

Söyleyiş ve boğumlama
Ünlü ve ünsüzlerin fonetik adresleri
Doğru boğumlama kuralları
Boğumlama alıştırmaları
Planlı konuşma
Yaratıcı konuşma
Söyleyiş ve boğumlama
Söyleyişle ilgili temel alıştırmalar
Boğumlama alıştırmaları
Söyleyiş ve boğumlama kusurlarının giderilmesi
Dil-dudak egzersizi
Topluluk karşısında konuşma
5.Hafta

Tonlama
Tonlamanın önemi ve örnekler
Kelime ve cümle vurgusu
Doğru tonlama / etkili ve inandırıcı tonlama
Metin değerlendirme teknikleri
Metni ve anlamını deşifre etme
Edebî metinler ve şiir
Metin değerlendirme alıştırmaları ve örnekler
6.Hafta

Metin değerlendirme uygulamaları
Uzun soluklu metinler
Soğuk okuma ve yorumlayıcı okuma
Metin değerlendirme alıştırmaları
Söyleyiş becerilerini geliştirme
Yazılışları aynı anlamları farklı sözcükler
Kesmeli söyleyiş gerektiren sözcükler
Ses-hece eklemeleri/düşmeleri
7.Hafta

İletişim ve ifade becerilerini geliştirme
Yabancı kökenli sözcükler
Telefonla doğru ve etkili iletişim
Yüz yüze iletişim
Etkili iletişimde beden dili ve imaj
Etkili dinleme
Beden dilinin evrensel ve yöresel normları
İmaj ve kimlik

Konuşma (Diksiyon) Eğitimi Kursu Sertifikası Eğitimi programının Eğitim Süresi
Eğitim süresi 64 saat olarak planlanmıştır. Eğitimi tamamlayan bireyler Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Sertifika almaya hak kazanır. Eğitimi herhangi bir nedenle tamamlayamayan kursiyer tamamladığı saatleri ve dersleri içeren Milli Eğitim Bakanlığının belirlemiş olduğu katılım belgesi almaya hak kazanır.

Konuşma (Diksiyon) Eğitimi Kursu Sertifikası
Eğitimin sonucunda kurs merkezimizde veya kursiyerlerin şehirlerinde ve Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri gözetiminde yapılacak olan sertifika sınavına katılan ve kursiyerler 100 puan üzerinden 45 puan ve üzeri puanlar aldığında başarılı olarak sayılır ve hazırlanan sertifikalar Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylandıktan sonra kursiyerlere teslim edilir. Sertifikanın kursiyere teslim tarihi 7 iş gününü aşmamaktadır.

Konuşma (Diksiyon) Eğitimi Kursu sertifikasının Geçerliliği
Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğine göre İş yerlerinde, alanlarında meslekî eğitim görmüş olanlar istihdam edilir.

Kanun’a göre istihdam edilenlerin meslekî ve teknik orta öğretim diploması, sertifika ile kurs bitirme, kalfalık, ustalık, iş yeri açma belgelerinden en az birine sahip olmaları gerekir. Yapacağı işe uygun meslekî eğitim aldıklarını belgelendirmeyenler istihdam edilmezler. İş yeri sahipleri, istihdam edecekleri kişilerden, yapacakları iş ile ilgili meslekî eğitim aldığını gösterir belgeyi istemek zorundadır.

Ayrıca yurtdışında geçerliliği bulunmaktadır. Kursa kayıt sırasında yurtdışında da kullanmak istediğinizi belirtmeniz durumunda kurumumuz aracılığı ile Apostil işlemleriniz tarafımızdan yapılacaktır.

Diksiyon,Diksiyon Eğitimi,Diksiyon Eğitimi Ankara,Diksiyon Kursu,Diksiyon Kursu Ankara, Diksiyon Sertifikası,Diksiyon Sertifikası Ankara

Eğitimin Amacı

Eğitim faaliyetlerinin öngördüğü tüm işlemlerin usulüne uygun yapılabilmesi için gereken bilgi birikimine sahip olmaları,

Eğitim konusunda sektörün geçmişi, bugünü ve geleceğine ilişkin uygulamaları öğrenmeleri,

Eğitim hizmetlerinde halkla ilişkiler ve psikoloji kavramlarını her türlü iş ilişkilerinde kullanma yeteneğine haiz olmaları,

Eğitim hizmetlerinin her aşamasında karşılaşılabilecek kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğ gibi ilgili mevzuat hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları,

Mesleğin gerektirdiği ciddiyet çerçevesinde işin saygınlık ve sorumluluklarını kavramaları,

Sektördeki diğer kişi ve kurumlar ile işbirliği yapmaları,

Sektörün gerektirdiği iş etiğine sahip olmaları beklenmektedir.

img

Sertifikamı Nasıl Alırım ?

Kursiyer, online gerçekleşen sertifika sınavından en az 45 puan alması hâlinde kurs bitirme sertifikası almaya hak kazanır. Kursiyerin edindiği kurs belgesi, mesleği ve işin gerekliliklerine aşina olduğunu gösterir.

 

Konuşma veya diksiyon eğitimi, bireylere doğru ve etkili bir şekilde konuşma becerilerini geliştirme konusunda yardımcı olan bir eğitim türüdür. Bu eğitim, ses tonu, vurgu, hız, nefes kontrolü gibi unsurları içerir ve kişinin iletişim becerilerini ve genel konuşma kalitesini artırmayı amaçlar. Konuşma eğitimi almış bireyler, çeşitli profesyonel ve kişisel durumlarda daha etkili bir şekilde iletişim kurabilirler. İşte konuşma eğitimi almış bireylerin potansiyel iş olanakları:

 1. Sunum Yapma ve Konferanslar:

  • Şirket içi veya dışında sunumlar düzenleyerek bilgi aktarma becerilerini kullanma.
  • Konferanslarda konuşmacı olarak yer alarak topluluk önünde etkili bir iletişim kurma.
 2. Medya ve Haber Sunumu:

  • Radyo veya televizyon sunucusu olarak çalışma.
  • Haber sunumu veya talk show programlarında konuşmacı olarak yer alma.
 3. Eğitmenlik ve Eğitim Danışmanlığı:

  • Kurumsal eğitimlerde konuşma ve iletişim becerileri konusunda eğitim verme.
  • Bireylere diksiyon ve konuşma eğitimi sağlayarak kişisel gelişimlerine katkıda bulunma.
 4. Seslendirme Sanatçısı:

  • Reklamlar, belgeseller, animasyonlar gibi medya içerikleri için seslendirme yapma.
  • Seslendirme projelerinde kullanılmak üzere ses kayıtları oluşturma.
 5. Podcast ve YouTube Kanalı Yaratıcılığı:

  • Kişisel podcast veya YouTube kanalı oluşturarak konuşma yeteneklerini sergileme.
  • Belirli bir konuda içerik üreterek online topluluklarla etkileşimde bulunma.
 6. Telefonla Satış ve Müşteri Hizmetleri:

  • Müşteri hizmetleri veya telefonla satış pozisyonlarında çalışarak etkili bir iletişimle müşterilere hizmet verme.
  • Telefon görüşmelerinde profesyonel ve güven verici bir konuşma tarzıyla müşterilere destek olma.
 7. Oyunculuk ve Tiyatro:

  • Tiyatro oyunlarında veya sinema prodüksiyonlarında oyunculuk yapma.
  • Tiyatro topluluklarında konuşma becerilerini sergileme.
 8. Halkla İlişkiler ve İletişim Uzmanlığı:

  • Şirketlerde veya kuruluşlarda halkla ilişkiler alanında çalışma.
  • Basın toplantıları ve etkinliklerde konuşma görevini üstlenme.

Konuşma eğitimi, kişinin kariyerinde iletişim becerilerini geliştirmesine ve çeşitli profesyonel alanlarda daha etkili bir şekilde ifade edebilmesine yardımcı olabilir.

Mesaj Merkezi

1 Yeni Mesajınız Var

Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?
×
 WhatsApp Canlı Destek