Sektörel Kurslar - (25)
Kurumsal Kurslar - (9)
Meslek Kursları - (35)
img

3-6 Yaş Aile Gelişim Kursu Popüler Eğitim

3-6 Yaş Aile Gelişim Kurs Programının Amacı

 • İndirimi Kaçırma
 • (5.0)
2700 Saat 30 Kişilik Kont. Ödeme kolaylığı
01 Temmuz 2024***16 Temmuz 2024

Google Yorumları

Eğitim Kurumu
(4.9)
(1056)

3-6 Yaş Aile Gelişim Kursu

3-6 Yaş Aile Gelişim Kursu
3-6 Yaş Aile Gelişim Kurs Programının Amacı

0-18 Yaş Aile Eğitimi Kurs Programı kapsamında yapılacak eğitim çalışmalarıyla ülke genelinde anne- babaların anne-babalık becerilerinin geliştirilmesi ve böylece aile içi ilişkilerin güçlendirilmesi yoluyla çocuğun ve ergenin var olan potansiyelini kullanmasını sağlamak amaçlanmaktadır.

Meslek Tanımı
Çocukların temel gelişimsel özellikleri dikkate alınarak farklı eğitim ihtiyaçlarını karşılayan, çocukların gelişimlerini desteklenmesine yönelik bilgi ve beceri kazanan kişidir.
3-6 Yaş Aile Gelişim Kursuna Katılma Koşulları
Okuma yazma bilmek ve mesleği yapabilecek bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak kursa katılmak için yeterlidir.

3-6 Yaş Aile Gelişim Kurs Programının İçeriği

Tanışma ve Program Tanıtımı

Çocuğun Gelişiminde Ailenin Rolü
Çocukla İletişim 1
Çocukla İletişim 2
Olumlu Davranış Geliştirme
Olumsuz Davranışları Azaltma
Sosyal -Duygusal Gelişim
Bilişsel Gelişim ve Dil Gelişimi
Motor Gelişim ve Cinsel Gelişim
Öz Bakım Becerileri
Çocuk Sağlığı ve Beslenme
Okul ve Çocuk
Çocuk Hakları/ Çocuk İhmal ve İstismarı
Özel Gereksinimli Bireylere Duyarlılık

3-6 Yaş Aile Gelişim Kursunun Eğitim Süresi
Eğitim süresi 70 saat olarak planlanmıştır. Eğitimi tamamlayan bireyler Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Sertifika almaya hak kazanır. Eğitimi herhangi bir nedenle tamamlayamayan kursiyer tamamladığı saatleri ve dersleri içeren Milli Eğitim Bakanlığının belirlemiş olduğu katılım belgesi almaya hak kazanır.

3-6 Yaş Aile Gelişim Kursu Sertifikası
Eğitimin sonucunda kurs merkezimizde Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri gözetiminde yapılacak olan sertifika sınavına katılan ve kursiyerler 100 puan üzerinden 45 puan ve üzeri puanlar aldığında başarılı olarak sayılır, ve hazırlanan sertifikalar Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylandıktan sonra kursiyerlere teslim edilir. Sertifikanın kursiyere teslim tarihi 7 iş gününü aşmamaktadır.

3-6 Yaş Aile Gelişim Kursu Sertifikasının Geçerliliği:
Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğine göre İş yerlerinde, alanlarında meslekî eğitim görmüş olanlar istihdam edilir.

Kanun’a göre istihdam edilenlerin meslekî ve teknik orta öğretim diploması, sertifika ile kurs bitirme, kalfalık, ustalık, iş yeri açma belgelerinden en az birine sahip olmaları gerekir. Yapacağı işe uygun meslekî eğitim aldıklarını belgelendirmeyenler istihdam edilmezler. İş yeri sahipleri, istihdam edecekleri kişilerden, yapacakları iş ile ilgili meslekî eğitim aldığını gösterir belgeyi istemek zorundadır.

Ayrıca yurtdışında geçerliliği bulunmaktadır. Kursa kayıt sırasında yurtdışında da kullanmak istediğinizi belirtmeniz durumunda kurumumuz aracılığı ile Apostil işlemleriniz tarafımızdan yapılacaktır.

Eğitimin Amacı

Eğitim faaliyetlerinin öngördüğü tüm işlemlerin usulüne uygun yapılabilmesi için gereken bilgi birikimine sahip olmaları,

Eğitim konusunda sektörün geçmişi, bugünü ve geleceğine ilişkin uygulamaları öğrenmeleri,

Eğitim hizmetlerinde halkla ilişkiler ve psikoloji kavramlarını her türlü iş ilişkilerinde kullanma yeteneğine haiz olmaları,

Eğitim hizmetlerinin her aşamasında karşılaşılabilecek kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğ gibi ilgili mevzuat hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları,

Mesleğin gerektirdiği ciddiyet çerçevesinde işin saygınlık ve sorumluluklarını kavramaları,

Sektördeki diğer kişi ve kurumlar ile işbirliği yapmaları,

Sektörün gerektirdiği iş etiğine sahip olmaları beklenmektedir.

img

Sertifikamı Nasıl Alırım ?

Kursiyer, online gerçekleşen sertifika sınavından en az 45 puan alması hâlinde kurs bitirme sertifikası almaya hak kazanır. Kursiyerin edindiği kurs belgesi, mesleği ve işin gerekliliklerine aşina olduğunu gösterir.

3-6 yaş aralığındaki çocuklar için aile gelişim kursu alanında çalışmayı düşünen profesyoneller, çocuk gelişimi, eğitim stratejileri ve aile içi iletişim konularında uzmanlaşarak çeşitli iş olanaklarını değerlendirebilirler. İşte bu alanda çalışabilecek profesyonellerin bazı iş olanakları:

 1. Kreş ve Gündüz Bakım Merkezleri:

  • Kreş ve gündüz bakım merkezlerinde çocuklara ve ebeveynlere yönelik gelişim programları oluşturma.
  • Ailelere çocuk gelişimi, eğitim stratejileri ve etkili iletişim konularında eğitim verme.
 2. Anaokulları ve Eğitim Kurumları:

  • Anaokullarında ve ilkokullarda ailelere yönelik eğitim programları düzenleme.
  • Velilere çocuk gelişimi, okul öncesi eğitim stratejileri ve evde destek sağlama konularında rehberlik.
 3. Çocuk ve Aile Hizmetleri:

  • Çocuk ve aile hizmetleri sağlayan kuruluşlarda çalışma.
  • Ailelere yönelik gelişim kursları ve atölyeler düzenleme.
 4. Eğitim ve Danışmanlık Firmaları:

  • Eğitim ve danışmanlık firmalarında çocuk gelişimi ve aile eğitimi programları tasarlama.
  • Şirketlerle işbirliği yaparak çalışanlara çocuk gelişimi ve aile konularında eğitim verme.
 5. Sosyal Hizmet Kuruluşları:

  • Sosyal hizmet kuruluşlarında çocuklar ve aileleriyle çalışma.
  • Ailelere yönelik destek programları oluşturma ve uygulama.
 6. Kamu Hizmetleri:

  • Belediyelerde veya devlet kurumlarında çocuk ve aile gelişim kursu danışmanı olarak görev alma.
  • Toplum hizmetleri sunarak ailelere yardımcı olma.
 7. Sivil Toplum Kuruluşları:

  • Çocuklar ve aileler için sosyal sorumluluk projelerinde çalışma.
  • Toplumda farkındalık yaratma ve eğitim programları düzenleme.
 8. Medya ve Yayıncılık:

  • Çocuk ve aile konularında kitap yazma, blog yazma veya medya platformlarında içerik oluşturma.
  • Ailelere yönelik bilgilendirici ve rehberlik niteliğinde içerikler üretme.
 9. Kendi İşinizi Kurma:

  • Aile gelişim kursları düzenleyerek kendi eğitim şirketinizi açma.
  • Seminerler, atölyeler veya çevrimiçi programlar düzenleyerek ailelere ve çocuklara yönelik eğitim sağlama.

Bu iş olanaklarında çalışan profesyoneller, genellikle çocuk gelişimi konularında bilgili olmalı, ailelerle etkili iletişim kurabilme ve eğitim stratejilerini başarılı bir şekilde uygulama yeteneklerine sahip olmalıdır.

Mesaj Merkezi

1 Yeni Mesajınız Var

Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?
×
 WhatsApp Canlı Destek