Sektörel Kurslar - (25)
Kurumsal Kurslar - (9)
Meslek Kursları - (35)
img

Organik Tarım-Organik Hayvancılık Popüler Eğitim

Organik Tarım-Organik Hayvancılık Kursunun Amacı

 • İndirimi Kaçırma
 • (5.0)
2700 Saat 30 Kişilik Kont. Ödeme kolaylığı
01 Temmuz 2024***16 Temmuz 2024

Google Yorumları

Eğitim Kurumu
(4.9)
(1056)

Organik Tarım-Organik Hayvancılık

Organik Tarım ;

Doğal dengeyi bozmadan sağlıklı ürünler üretmek için, bitkisel ve hayvansal üretimi uygun ekolojilerde, kültürel tedbirleri öncelikli olarak benimseyerek bitki koruma ve zararlı mücadelesinde doğal yöntemleri tercih etmek yoluyla ve bir sertifikasyon süreci ile kontrol edilen üretime Organik Üretim ve bu yolla elde edilen ürünlere de Organik Ürün denir. CODEX Alimentarius`un tanımına göre, organik tarım, "topraktaki biyolojik hareketi, biyolojik dönüşümü ve biyolojik çeşitliliği de içeren tarımsal eko sistem sağlığını artıran ve zenginleştiren bütünsel bir üretim ve işletim sistemidir". Ancak, geçen zaman, bu sistemin alternatif bir yöntem olmaktan çok bir yaşam felsefesi olduğunu ortaya koymuştur. Dünya nüfusunun artmasına bağlı olarak tüketim talebinin de arttığı bir gerçektir. Bu noktada tarımsal üretim talebini karşılamak için tarım alanlarında bir genişleme izlendiyse de hedef, birim alandan daha fazla ürün almaya yönelmiştir. Ancak bilinçsizce gerçekleştirilen tarım faaliyetlerinin insan ve hayvan sağlığını tehdit ettiği, yer altı su kaynaklarının tükenmesine ve/veya kirlenmesine, doğal bitki ve toprak deseninin bozulmasına ve biyolojik çeşitliliğin zarar görmesine yol açtığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Sıralanan bu sorunlar öncelikle Kuzey Avrupa ülkelerinde kendisini göstermiştir. Bunun üzerine ABD`de bazı üreticilerin öncülüğünde sentetik ilaç ve gübre kullanılmaksızın tarımsal üretim başlamıştır.

Organik Hayvancılık ;

Genel tanımı ile yüksek kaliteli, sağlıklı, risksiz ürünler talep eden tüketicilerin taleplerine göre kontrollü ve sertifikalı üretim yapan hayvan çiftliklerine verilen bir isim olarak bilinmektedir.

Süs Bitkisi Yetiştiriciliği ;

Üretim tekniklerini kullanarak tekniğine uygun olarak süs bitkisi fidesi üretip, bakım ve kültürel işlemlerini yürüten fideleri satışa hazırlama bilgi ve becerisine sahip olan bireydir. 

Eğitim İçeriği ;

Organik Tarım,Organik Hayvancılık,Süs Bitkisi Yetiştiriciliği ve Arıcılık ile ilgili temel bilgiler uygulama esasları,süreçleri,doğru zamanlama hayvancılık ile ilgili temel bilgiler,organik tarımda yapılması gerekenler,süs bitkilerinin ekim ve mevsimlere göre davranışları,arıcılığın temel ilkeleri,arı bakımı,arı hastalıkları,ana arı yetiştiriciliği vb. içerikler işlenmektedir.

Kurs Süresi ;

Organik Tarım-Organik Hayvancılık,Süs Bitkisi Yetiştiriciliği Ve Arıcılık kurslarının eğitim süresi 1 ay kadar sürmektedir.

Sınav İşlemleri ;

Kurs Sonunda eğitime katılan öğrenciler online test şeklinde bir sınava katılarak E Devlet Onaylı sertifikalarını almaya hak kazanırlar.

Eğitimin Amacı

Eğitim faaliyetlerinin öngördüğü tüm işlemlerin usulüne uygun yapılabilmesi için gereken bilgi birikimine sahip olmaları,

Eğitim konusunda sektörün geçmişi, bugünü ve geleceğine ilişkin uygulamaları öğrenmeleri,

Eğitim hizmetlerinde halkla ilişkiler ve psikoloji kavramlarını her türlü iş ilişkilerinde kullanma yeteneğine haiz olmaları,

Eğitim hizmetlerinin her aşamasında karşılaşılabilecek kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğ gibi ilgili mevzuat hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları,

Mesleğin gerektirdiği ciddiyet çerçevesinde işin saygınlık ve sorumluluklarını kavramaları,

Sektördeki diğer kişi ve kurumlar ile işbirliği yapmaları,

Sektörün gerektirdiği iş etiğine sahip olmaları beklenmektedir.

img

Sertifikamı Nasıl Alırım ?

Kursiyer, online gerçekleşen sertifika sınavından en az 45 puan alması hâlinde kurs bitirme sertifikası almaya hak kazanır. Kursiyerin edindiği kurs belgesi, mesleği ve işin gerekliliklerine aşina olduğunu gösterir.

Organik tarım ve organik hayvancılık, geleneksel tarım ve hayvancılıktan farklı olarak kimyasal gübreler, sentetik ilaçlar ve genetik modifikasyon gibi sentetik girdilerin kullanılmadığı bir tarım ve hayvancılık yöntemidir. Organik tarım ve organik hayvancılık, çevresel sürdürülebilirlik, doğal kaynakların korunması, toprak ve su kalitesinin artırılması, hayvan refahının sağlanması gibi prensiplere dayanır. Bu alanlarda eğitim almış bireyler, organik tarım ve hayvancılık uygulamalarını anlamış, sertifikalı organik üretim yöntemlerini bilen ve bu alanda uzmanlaşmış kişilerdir. İşte organik tarım ve organik hayvancılık alanında eğitim almış bireylerin potansiyel iş olanakları:

 1. Organik Tarım Uzmanı:

  • Organik tarım yöntemlerini uygulamak ve çiftçilere rehberlik etmek.
  • Organik sertifikasyon süreçlerini yönetmek ve kontrol etmek.
 2. Organik Tarım Danışmanı:

  • Çiftçilere organik tarım geçiş süreçlerinde danışmanlık yapmak.
  • Organik tarım teknikleri konusunda eğitimler vermek.
 3. Organik Tarım İşletme Sahibi/İşletmecisi:

  • Kendi organik tarım işletmesini kurmak ve yönetmek.
  • Organik ürünlerin pazarlaması ve satışını sağlamak.
 4. Organik Tarım Araştırmacısı:

  • Organik tarım konusunda araştırmalar yapmak ve bu alanda bilimsel çalışmalara katılmak.
  • Organik tarım yöntemlerini geliştirmek ve iyileştirmek.
 5. Organik Hayvancılık Uzmanı:

  • Organik hayvancılık yöntemlerini uygulamak ve hayvan sağlığını gözetmek.
  • Organik hayvancılık sertifikasyon süreçlerini yönetmek.
 6. Organik Hayvancılık Danışmanı:

  • Çiftçilere organik hayvancılık konusunda danışmanlık yapmak.
  • Hayvan refahını ön planda tutarak organik hayvancılık uygulamalarını desteklemek.
 7. Organik Sertifikasyon Görevlisi:

  • Organik üreticilere sertifikasyon süreçlerinde rehberlik etmek.
  • Organik standartlara uygunluğu kontrol etmek.
 8. Organik Pazarlama Uzmanı:

  • Organik ürünlerin pazarlama stratejilerini geliştirmek.
  • Organik ürünlerin satışını artırmak için pazarlama faaliyetleri yürütmek.

Organik tarım ve organik hayvancılık, sürdürülebilir tarım ve hayvancılık uygulamalarını destekleyen önemli bir sektördür. Bu alanda eğitim almış bireyler, çiftçilere, işletme sahiplerine veya araştırma kuruluşlarına katkı sağlayarak sektörde etkin bir rol oynayabilirler.

Mesaj Merkezi

1 Yeni Mesajınız Var

Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?
×
 WhatsApp Canlı Destek