Sektörel Kurslar - (25)
Kurumsal Kurslar - (9)
Meslek Kursları - (35)
img

Halkla İlişkiler Elemanı Eğitimi Kursu Popüler Eğitim

Halkla İlişkiler Elemanı Eğitimi Kurs Programının Amacı

 • İndirimi Kaçırma
 • (5.0)
2700 Saat 30 Kişilik Kont. Ödeme kolaylığı
01 Temmuz 2024***16 Temmuz 2024

Google Yorumları

Eğitim Kurumu
(4.9)
(1056)

Halkla İlişkiler Elemanı Eğitimi Kursu

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı altında yer alan mesleklerde ulusal ve uluslararası düzeyde standartlara uygun, her yaşta ve düzeyde bireye meslekî yeterlikler kazandırmak amaçlanmıştır.

Meslek Tanımı
Özel ya da tüzel kişilerin belirlenmiş hedef kitlelerle dürüst ve sağlam bağlar kurup geliştirerek onların olumlu inanç ve eylemlere yöneltilmesini, tepkileri değerlendirerek tutuma yön vermesini, bu amaçla gerekli faaliyetlerin planlama, yürütme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Halkla İlişkiler Elemanı Eğitimi Kursuna Katılma Koşulları
• İlkokul mezunu olmak ve mesleği yapabilecek bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak kursa katılmak için yeterlidir.

Mezun Olan Kursiyerlerin İstihdam Alanları
Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Alanında;
• Halkla ilişkiler ve tanıtım ajansları,
• Şirketlerin halkla ilişkiler, kurumsal iletişim, tanıtım bölümleri,
• Görsel ve işitsel medya kuruluşları,
• Reklam ajansları,
• Çağrı merkezleri,
• Şirketlerin müşteri ilişkileri birimleri,
• Organizasyon ve fuar şirketleri,
• Turizm şirketlerinde vb. yerlerde çalışabilirler.
Halkla İlişkiler Elemanı Eğitimi Kurs Programının İçeriği
• Halkla İlişkiler Kavramı
• Halkla İlişkilerin İlişkili Olduğu Alanlar
• Organizasyon Hizmet Alanları
• Kurumsal Organizasyon
• Sosyal ve Kültürel Organizasyonlar
• Ulusal ve Uluslararası Organizasyonlar
• İletişim Süreci ve Türleri
• Kitle İletişimi
• Telefonda İletişim
• Etkin ve Hızlı Okuma
• Planlı ve Etkili Yazma
• Mesleki Yazıları Yazma
• Diksiyon 1
• Diksiyon 2
• Beden Dili
• Toplumsal Düzen
• Anayasal Hak ve Sorumluluklar
• Kelime İşlemci
• İnternet
• F Klavye 1
• F Klavye 2
• Elektronik Tablo
• Fikir Hakları
• Basın Suçları
• Gündem Organizasyonu
• Haber Yazmak 1
• Kurum İçi Halkla İlişkiler Yaklaşımı
• Halkla İlişkilerde Yazılı Araçlar
• Halkla İlişkilerde Sözlü Araçlar
• Halkla İlişkilerde Görsel/Teknolojik Araçlar
• Halkla İlişkiler ve Basın
• Halkla İlişkilerde Organizasyon
• Halkla İlişkilerde Hedef Kitle
• Halkla İlişkilerde Kampanya
• Etkin İletişim
• Sağlıklı İletişim
• Sunu
• Sunuş
• Beden Dili
• Yaratıcı Drama
• Grup İletişimi
• Örgüt İletişimi
• Sponsorluk
• Halkla İlişkiler Yaklaşımı
• Basının Doğuşu ve Gelişimi
• Türk Basınının Doğuşu ve Gelişimi
• Fotoğraf Makineleri
• Fotoğraf Makinesi Ayarları
• Fotoğrafta Işık ve Kompozisyon

Halkla İlişkiler Elemanı Eğitimi Kursunun Eğitim Süresi
Eğitim süresi 1264 saat olarak planlanmıştır. Eğitimi tamamlayan bireyler Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Sertifika almaya hak kazanır. Eğitimi herhangi bir nedenle tamamlayamayan kursiyer tamamladığı saatleri ve dersleri içeren Milli Eğitim Bakanlığının belirlemiş olduğu katılım belgesi almaya hak kazanır.

Halkla İlişkiler Elemanı Eğitimi Kursu Sertifikası
Eğitimin sonucunda kurs merkezimizde Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri gözetiminde yapılacak olan sertifika sınavına katılan ve kursiyerler 100 puan üzerinden 45 puan ve üzeri puanlar aldığında başarılı olarak sayılır, ve hazırlanan sertifikalar Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylandıktan sonra kursiyerlere teslim edilir. Sertifikanın kursiyere teslim tarihi 7 iş gününü aşmamaktadır.

Halkla İlişkiler Elemanı Eğitimi Kursu Sertifikasının Geçerliliği:
Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğine göre İş yerlerinde, alanlarında meslekî eğitim görmüş olanlar istihdam edilir.
Kanun’a göre istihdam edilenlerin meslekî ve teknik orta öğretim diploması, sertifika ile kurs bitirme, kalfalık, ustalık, iş yeri açma belgelerinden en az birine sahip olmaları gerekir. Yapacağı işe uygun meslekî eğitim aldıklarını belgelendirmeyenler istihdam edilmezler. İş yeri sahipleri, istihdam edecekleri kişilerden, yapacakları iş ile ilgili meslekî eğitim aldığını gösterir belgeyi istemek zorundadır.
Ayrıca yurtdışında geçerliliği bulunmaktadır. Kursa kayıt sırasında yurt dışında da kullanmak istediğinizi belirtmeniz durumunda kurumumuz aracılığı ile Apostil işlemleriniz tarafımızdan yapılacaktır.

Eğitimin Amacı

Eğitim faaliyetlerinin öngördüğü tüm işlemlerin usulüne uygun yapılabilmesi için gereken bilgi birikimine sahip olmaları,

Eğitim konusunda sektörün geçmişi, bugünü ve geleceğine ilişkin uygulamaları öğrenmeleri,

Eğitim hizmetlerinde halkla ilişkiler ve psikoloji kavramlarını her türlü iş ilişkilerinde kullanma yeteneğine haiz olmaları,

Eğitim hizmetlerinin her aşamasında karşılaşılabilecek kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğ gibi ilgili mevzuat hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları,

Mesleğin gerektirdiği ciddiyet çerçevesinde işin saygınlık ve sorumluluklarını kavramaları,

Sektördeki diğer kişi ve kurumlar ile işbirliği yapmaları,

Sektörün gerektirdiği iş etiğine sahip olmaları beklenmektedir.

img

Sertifikamı Nasıl Alırım ?

Kursiyer, online gerçekleşen sertifika sınavından en az 45 puan alması hâlinde kurs bitirme sertifikası almaya hak kazanır. Kursiyerin edindiği kurs belgesi, mesleği ve işin gerekliliklerine aşina olduğunu gösterir.

Halkla İlişkiler Elemanı Eğitimi, genellikle iletişim, medya, halkla ilişkiler stratejileri, etkili yazım becerileri ve organizasyon becerileri gibi konuları içeren bir eğitim programıdır. Bu eğitim, bireylere bir organizasyonun veya şirketin itibarını artırmak, halkla ilişkiler stratejilerini geliştirmek ve genel olarak kamuoyuyla etkileşimde bulunmak için gereken becerileri kazandırmayı hedefler. İşte Halkla İlişkiler Elemanı Eğitimi almış bireylerin potansiyel iş olanakları:

 1. Halkla İlişkiler Uzmanlığı:

  • Bir şirket veya kuruluş adına medya ile etkileşimde bulunarak, şirketin imajını olumlu yönde şekillendirmek.
  • Basın bültenleri, basın toplantıları ve diğer etkinlikleri organize etmek.
 2. Medya İlişkileri:

  • Gazetecilerle, televizyon kanallarıyla ve diğer medya unsurlarıyla etkili iletişim kurmak.
  • Medya tarafından yayınlanacak içerikleri oluşturmak ve yönlendirmek.
 3. Dijital Halkla İlişkiler:

  • Sosyal medya ve diğer dijital platformlar üzerinden şirketin itibarını yönetmek.
  • Dijital içerik stratejileri geliştirmek ve uygulamak.
 4. Etkinlik Yönetimi:

  • Şirket etkinlikleri, lansmanlar veya özel etkinlikler için planlama ve organizasyon yapmak.
  • Etkinliklerde medya ilişkilerini yönetmek.
 5. İletişim Stratejileri:

  • Şirketin iç ve dış iletişim stratejilerini belirlemek ve uygulamak.
  • İletişim materyalleri oluşturmak ve dağıtmak.
 6. Kriz İletişimi:

  • Kriz durumlarında etkili bir şekilde iletişim kurarak şirketin itibarını korumak.
  • Kriz durumlarında basın toplantıları düzenlemek ve krizle ilgili medya ilişkilerini yönetmek.
 7. Lobi Faaliyetleri:

  • Şirketin veya organizasyonun çıkarlarını savunmak için siyasi veya yasal lobi faaliyetlerine katılmak.
  • İlgili paydaşlarla etkili ilişkiler kurmak.
 8. Kamu İlişkileri:

  • Şirketin veya kuruluşun toplum içindeki konumunu güçlendirmek ve sürdürmek.
  • Toplum projeleri ve sponsorluklar aracılığıyla toplumla etkileşimde bulunmak.

Halkla İlişkiler Elemanı Eğitimi almış bireyler, genellikle iletişim ve ilişki kurma becerilerine sahip olmalıdır. Aynı zamanda halkla ilişkiler stratejilerini oluşturma ve uygulama konularında yetkinlik kazanmış olmaları beklenir. Bu pozisyonlar genellikle şirket içinde veya bir halkla ilişkiler ajansında bulunabilir.

Mesaj Merkezi

1 Yeni Mesajınız Var

Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?
×
 WhatsApp Canlı Destek