Sektörel Kurslar - (25)
Kurumsal Kurslar - (9)
Meslek Kursları - (35)
img

İlkyardım Eğitimi Kursu Popüler Eğitim

İlkyardım Eğitimi Kursunun Amacı

 • İndirimi Kaçırma
 • (4.9)
16 Saat 30 Kişilik Kont. Ödeme kolaylığı
01 Temmuz 2024***16 Temmuz 2024

Google Yorumları

Eğitim Kurumu
(4.9)
(1056)

İlkyardım Eğitimi Kursu

Temel İlk Yardım Eğitiminin Hukuksal Dayanağı
Temel İlk Yardım Eğitimi; Kanunen zorunludur ve eğitim süresi, 2 gün / 16 saattir.Bu zorunluluğun ayrıntıları ise; 18 Mart 2004 tarih ve 25406 sayılı resmi gazetede yayınlanan İlk yardım Yönetmeliğinin 16.maddesine göre; tüm kurum ve kuruluşlarda çalışma koluna göre istihdam edilmekte olan, işletme personelinin %5’i (20 kişide bir kişi), Ağır ve Tehlikeli işler kapsamında bulunan iş yerlerinde ise %10 ‘u (10 kişide bir kişi), bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezlerden, İlk Yardımcı Sertifikası almış ilk yardımcının bulundurulması zorunludur.

İş sağlığı ve güvenliği kapsamında İlk Yardım Sertifikası;
Az tehlikeli iş yerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı,
Tehlikeli iş yerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,
Çok tehlikeli iş yerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı, bulundurması zorunludur.

Kimler Katılabilir
İlkokul mezunları ve ilk yardım alanında kendisini geliştirmek isteyen bireyler.

Eğitim İçeriği
İlk Yardım Temel Uygulamaları
Olay Yerinin Değerlendirilmesi
İnsan Vücudu ile ilgili bilinmesi gerekenler
Hasta Yaralının Değerlendirilmesi
Temel Yaşam Desteği
Kanamalar
Isı Dengesi Bozuklukları
Yaralanmalar
Bilinç Bozuklukları
Kırık, çıkık ve Burkulmalar
Zehirlenmeler
Böcek Sokmaları ve Hayvan Isırıkları
Yabancı Cisim Kaçması ve Batması
Hasta Yaralı Taşıma
Sertifika Geçerliliği
Sağlık Bakanlığı onaylı sertifika verilmektedir. Sertifika 3 yıl geçerli olup yenileme eğitimleriyle geçerlilik süresi uzatılmaktadır.

Eğitim Süresi
İlk Yardım Eğitimci Eğitiminin süresi 16 saattir.

Eğitim Takvimi
Kurs günleri ve saatleri kursu talep eden kişi ya da kurumun talebine göre esnek olarak düzenlenebilir. Eğitimler, Sağlık Bakanlığınca onaylı, eğitimci sertifikasına sahip, deneyimli eğitimciler tarafından verilmektedir. Eğitimin içeriği uluslararası standartlarda ve kriterlere göre belirlenmiş olup, Sağlık Bakanlığınca onaylanmış, İlk Yardım Yönetmeliğinde yer alan içeriğe uygundur. Bireysel katılımlı eğitimler 10 kişiden az gruplar için olup, Eğitim Merkezimizde yapılmaktadır. İşletmelere yönelik olan eğitimlerimiz işletmenin isteği doğrultusunda, işletmenin kendi eğitim salonunda veya eğitim merkezimizde verilmektedir. Program sonunda katılımcılar İl Sağlık Müdürlüğünün yapacağı sınavda 85 ve üzerinde puan almaları halinde yine aynı gün içerisinde uygulamalı sınava alınacaklardır. Katılımcıların 2 sınav hakkı olup bu sınavı başarı ile tamamlayanlara T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı ilk yardımcı sertifikası ve kimlik kartı verilecektir.

Eğitimin Amacı

Eğitim faaliyetlerinin öngördüğü tüm işlemlerin usulüne uygun yapılabilmesi için gereken bilgi birikimine sahip olmaları,

Eğitim konusunda sektörün geçmişi, bugünü ve geleceğine ilişkin uygulamaları öğrenmeleri,

Eğitim hizmetlerinde halkla ilişkiler ve psikoloji kavramlarını her türlü iş ilişkilerinde kullanma yeteneğine haiz olmaları,

Eğitim hizmetlerinin her aşamasında karşılaşılabilecek kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğ gibi ilgili mevzuat hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları,

Mesleğin gerektirdiği ciddiyet çerçevesinde işin saygınlık ve sorumluluklarını kavramaları,

Sektördeki diğer kişi ve kurumlar ile işbirliği yapmaları,

Sektörün gerektirdiği iş etiğine sahip olmaları beklenmektedir.

img

Sertifikamı Nasıl Alırım ?

Kursiyer, online gerçekleşen sertifika sınavından en az 45 puan alması hâlinde kurs bitirme sertifikası almaya hak kazanır. Kursiyerin edindiği kurs belgesi, mesleği ve işin gerekliliklerine aşina olduğunu gösterir.

İlkyardım eğitimini tamamlayan bireyler, acil durum müdahale ve sağlık hizmetlerinde çeşitli iş olanaklarına sahip olabilirler. İlkyardım eğitimi, acil durumlarda hayat kurtarmak, yaralılara müdahale etmek ve temel sağlık desteği sağlamak için gerekli becerileri içerir. İşte ilkyardım eğitimini tamamlayan bireyler için potansiyel iş alanları:

 1. Sağlık Sektörü:

  • Hastanelerde, polikliniklerde veya acil servislerde ilkyardım eğitimli personel olarak görev alabilirler.
  • Ambulans ekiplerinde acil durum müdahalecisı veya paramedik olarak çalışabilirler.
 2. Eğitim Kurumları:

  • İlkyardım eğitimi veren kurumlarda eğitmen olarak çalışabilirler.
  • Okullarda veya üniversitelerde ilkyardım eğitimi programlarını koordine edebilirler.
 3. Kamu Kurumları ve Belediyeler:

  • Belediyelerde sağlık birimlerinde veya kurtarma ekiplerinde görev alabilirler.
  • Toplum sağlığı programlarını destekleyen kuruluşlarda çalışabilirler.
 4. Şirketler ve İşyerleri:

  • Özel şirketlerde işyeri sağlığı ve güvenliği alanında ilkyardım uzmanı olarak görev alabilirler.
  • Fabrikalar, inşaat alanları, madenler gibi riskli işyerlerinde ilkyardım eğitimlerini yönetebilirler.
 5. Spor ve Eğlence Sektörü:

  • Spor salonları, stadyumlar veya konser mekanlarında etkinlik sırasında ilkyardım hizmetleri sağlayabilirler.
  • Spor kulüplerinde veya etkinlik düzenleyen şirketlerde görev alabilirler.
 6. Otel ve Turizm Sektörü:

  • Otellerde veya turistik tesislerde ilkyardım ekibi içerisinde yer alabilirler.
  • Tur rehberleri veya seyahat acentalarında sağlık destek hizmeti sağlayabilirler.
 7. Gönüllü Kuruluşlar:

  • Kızılay, Afet ve Acil Durum Yönetimi Dernekleri gibi gönüllü kuruluşlarda ilkyardım ekiplerinde görev alabilirler.
  • Toplumda farkındalık oluşturacak projelerde yer alabilirler.

İlkyardım eğitimini tamamlayan bireyler, bu alanlarda çeşitli pozisyonlarda iş bulma imkanlarına sahip olabilirler ve toplum sağlığının korunmasına katkıda bulunabilirler.

Mesaj Merkezi

1 Yeni Mesajınız Var

Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?
×
 WhatsApp Canlı Destek