Sektörel Kurslar - (25)
Kurumsal Kurslar - (9)
Meslek Kursları - (35)
img

Hasta Kabul İşlemleri Eğitimi Kursu Popüler Eğitim

Tıbbi Sekreterlik Kursunun Amacı

 • İndirimi Kaçırma
 • (5.0)
280 Saat 30 Kişilik Kont. Ödeme kolaylığı
01 Temmuz 2024***16 Temmuz 2024

Google Yorumları

Eğitim Kurumu
(4.9)
(1056)

Hasta Kabul İşlemleri Eğitimi Kursu

Sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda, hasta giriş/çıkış işlemlerini, hastanın tedavi ve poliklinik hizmetleri sürecindeki dokümantasyon işlemlerini evrak ve bilgisayar ortamında kayıt altına alan, arşivleyen kişilerin nitelikli hale getirilmesi amaçlanmıştır.

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler;

Hastanelerde (üniversite, devlet, dal, özel),
Sağlık ocağı,
Poliklinikler,
Tıbbi laboratuarlar,
Tıp merkezleri v.b. yerlerde çalışabilirler.

Kimler Hasta Kabul Kursuna Katılabilir?
Hasta Kabul Sekreterliği Kurs programı için ön koşul mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri yerine getirebilecek düzeyde ve en az okur-yazar mezuniyete sahip yetişkinler seviyesinde hazırlanmıştır.

Hasta Kabul Danışmanlığı Eğitimi Ders İçeriği Nedir?
Hasta Kabul Danışmanlığı Kursu Eğitim Programı aşağıdaki gibidir;
Bilgisayar, Temel Donanım Ve Programlarını Kullanmak / Bilgisayar Kullanma
Bilgisayarda Doküman Hazırlamak / Doküman Hazırlama
Sosyal Çevresi İle Etkili İletişim Kurmak / Sosyal Hayatta İletişim
İş Yerinde Etkili İletişim Kurmak / İş Hayatında İletişim
Randevu Ve Konuk Kabulü Programı Yapmak / Randevu Ve Konuk Kabulü
Problem Çözmek / Problem Çözme
Hasta Hizmetlerini Yürütmek / Hasta Hizmetleri
Tedavi Hizmetlerini İzlemek / Tedavi Hizmetleri
Tıbbi Arşivleme Yapmak / Tıbbi Arşivleme
Kurum İçi Yazışmalar
Kurumlar Arası Yazışmalar
Raporlar
Tutanaklar
Temel Tanım
İnsanın Yapısına İlişkin Temel Tanım ve Terimler
Sinir Sistemi ve Terimleri
Endokrin Sistem Terimleri
Hareket Sistemi Terimleri
Kan ve Kan Yapıcı Organlara İlişkin Terimler
Kardiyovasküler Sisteme İlişkin Terimler
Solunum Sistemine İlişkin Anatomik Terimler
Sindirim Sistemine ilişkin Terimler
Üriner Sisteme İlişkin Terimler
Genital Sisteme İlişkin Terimler
Göze İlişkin Terimler
Kulağa İlişkin Terimler
Deriye İlişkin Terimler
Tedavi Hizmetleri
Rehabilitasyon Hizmetleri
Sağlığın Geliştirilmesi Hizmetleri
Hastanelerin Tanımı ve Türleri gibi konuları içermektedir.
Sekreterlik Çeşitleri
Sekreterin Bilgi ve Beceri Düzeyi İle İlgili Özellikleri
Sekreterin Diğer Özellikleri
Genel Olarak Sekreterlik Hizmetleri
Sekreterlikte İletişim ve Telefon Konuşmalarında Dikkat Edilecek Hususlar
Arşivin Yapı ve Özellikleri
Hasta Dosyaları Arşivinin Yönetim ve Organizasyonu
Diğer Ünitelerle Fonksiyonel İlişkileri
Hasta Dosyaları Arşivi Komitesi
Tıbbi Dokümanların ve Hasta Dosyalarının Hukuki Durumu
Arşivleme Araçları
Hasta Dosyalarının Önemi
Hasta Dosyalarının Düzenlemesi ve Kapsamı
Hasta Dosyalarının Oluşturan Formlar
Hasta Dosyalarının Numaralandırılması ve Sıralanması
Hasta İndeks Kartlarının Düzenlenmesi

Hasta Kayıt Kabul Sertifikası
Hasta Kayıt Kabul Kurs programı sonucunda katılacağınız kurs bitirme sınavından son Yüksek Öğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Faaliyet Gösteren Devlet Üniversitesi Onaylı E Devletinize İşlenen Sertifikanızı Almaya Hak Kazanabilirsiniz.Almış Olduğunuz Belgeler Kamu Yada Özel Kurumlar da Kabul Edilmektedir.

Eğitimin Amacı

Eğitim faaliyetlerinin öngördüğü tüm işlemlerin usulüne uygun yapılabilmesi için gereken bilgi birikimine sahip olmaları,

Eğitim konusunda sektörün geçmişi, bugünü ve geleceğine ilişkin uygulamaları öğrenmeleri,

Eğitim hizmetlerinde halkla ilişkiler ve psikoloji kavramlarını her türlü iş ilişkilerinde kullanma yeteneğine haiz olmaları,

Eğitim hizmetlerinin her aşamasında karşılaşılabilecek kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğ gibi ilgili mevzuat hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları,

Mesleğin gerektirdiği ciddiyet çerçevesinde işin saygınlık ve sorumluluklarını kavramaları,

Sektördeki diğer kişi ve kurumlar ile işbirliği yapmaları,

Sektörün gerektirdiği iş etiğine sahip olmaları beklenmektedir.

img

Sertifikamı Nasıl Alırım ?

Kursiyer, online gerçekleşen sertifika sınavından en az 45 puan alması hâlinde kurs bitirme sertifikası almaya hak kazanır. Kursiyerin edindiği kurs belgesi, mesleği ve işin gerekliliklerine aşina olduğunu gösterir.

Hasta kabul işlemleri eğitimi, sağlık sektöründe hasta karşılama, kayıt işlemleri, hasta yönlendirme ve iletişim gibi konularda yetkinlik kazandırmayı amaçlayan bir programdır. Bu eğitimi tamamlayan bireyler, sağlık kuruluşlarında hasta memnuniyetini artırmaya yönelik önemli bir rol üstlenebilirler. İşte hasta kabul işlemleri eğitimi tamamlayan bireylerin iş olanakları:

 1. Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları:

  • Hastanelerde hasta kabul birimlerinde çalışma.
  • Hastaların kayıt işlemlerini yapma ve yönlendirme hizmeti sağlama.
 2. Poliklinik ve Klinikler:

  • Poliklinik veya kliniklerde hasta kabul birimlerinde görev alma.
  • Randevu işlemleri, dosya hazırlama ve hasta yönlendirme görevlerini yerine getirme.
 3. Özel Sağlık Merkezleri:

  • Özel sağlık merkezlerinde hasta kabul birimlerinde çalışma.
  • Hastaların kayıt ve bilgilendirme işlemlerini gerçekleştirme.
 4. Rehabilitasyon Merkezleri:

  • Rehabilitasyon merkezlerinde hasta kabul birimlerinde görev alma.
  • Tedavi sürecine başlamadan önce gerekli evrakların düzenlenmesi.
 5. Sağlık Sigortası Şirketleri:

  • Sağlık sigortası şirketlerinde hasta kabul birimlerinde çalışma.
  • Sigorta kapsamına giren hastaların bilgilerini kaydetme ve işlemlerini takip etme.
 6. Huzurevleri ve Yaşlı Bakım Merkezleri:

  • Huzurevleri veya yaşlı bakım merkezlerinde hasta kabul birimlerinde çalışma.
  • Yaşlı bireylerin kabul süreçlerini yönetme.
 7. Acil Servisler:

  • Acil servislerde hasta kabul biriminde görev alma.
  • Acil durumlarda hastaların kayıt işlemlerini hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirme.
 8. Aile Sağlığı Merkezleri:

  • Aile sağlığı merkezlerinde hasta kabul birimlerinde çalışma.
  • Aile hekimliği uygulamalarında hastaların ilk karşılanma ve kayıt işlemlerini yapma.
 9. Tıp Merkezleri ve Poliklinikler:

  • Tıp merkezlerinde veya polikliniklerde hasta kabul birimlerinde görev alma.
  • Doktor randevularını organize etme ve hasta bilgilerini güncel tutma.
 10. Laboratuvarlar:

  • Tıbbi laboratuvarlarda hasta kabul birimlerinde çalışma.
  • Test veya tetkik yaptırmak isteyen hastaların kayıt işlemlerini gerçekleştirme.

Bu eğitimi tamamlayan bireyler, sağlık kuruluşlarında hasta kabul süreçlerini etkin bir şekilde yönetebilirler. Hasta memnuniyetini artırmak, iletişim becerilerini güçlendirmek ve profesyonel bir hasta karşılama deneyimi sağlamak gibi yeteneklere sahip olabilirler.

Mesaj Merkezi

1 Yeni Mesajınız Var

Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?
×
 WhatsApp Canlı Destek