Sektörel Kurslar - (25)
Kurumsal Kurslar - (9)
Meslek Kursları - (35)
img

Çağrı merkezi Elemanı Eğitimi Kursu Popüler Eğitim

Çağrı merkezi Elemanı Eğitimi Kursunun Amacı

 • İndirimi Kaçırma
 • (4.9)
2700 Saat 30 Kişilik Kont. Ödeme kolaylığı
01 Temmuz 2024***16 Temmuz 2024

Google Yorumları

Eğitim Kurumu
(4.9)
(1056)

Çağrı merkezi Elemanı Eğitimi Kursu

Katılım Şartları

• 18 – 30 Yaş Aralığında Olmak.
• En az İlköğretim Mezunu Olmak.
Hızlı bir şekilde Türkiye’ye geniş bir ağ alanı oluşturan çağrı merkezi sektörü her geçen gün büyümeye devam ediyor. Özellikle genç nüfusun çok, işsizlik oranının yüksek olduğu ülkemizde Çağrı Merkezi Sektörü gençlerin istihdamı için iyi bir çözüm.
Kurum olarak köklü ve yeni oluşum içerisinde olan Çağrı Merkezlerine Profesyonel Müşteri Temsilcileri Yetiştirmeyi İlke edinmiş bulunmaktayız. Bu alandaki eğitimlerimiz kaliteli hocalarımız eşliğinde devam etmektedir. Eğitimlerimizin sonunda Eğitimini başarı ile tamamlayan kursiyerlerimiz Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Çağrı Merkezi Sertifikasını almaya hak kazanırlar.
Çağrı merkezleri, kurumların telefon vasıtası ile elde ettiği başka birimlerine iletmek üzere sahip oldukları departmandır. Kar amaçlı bir şirket için bir çağrı merkezinin en temel amacı müşterilerden gelen ürün veya bilgilendirme taleplerinin karşılanmasıdır.
Bunlar dışında bir çağrı merkezi inbound (müşteriden gelen); sipariş, teknik destek, müşteri hizmetleri, şikayet, outbound (çağrı merkezinden giden); tele pazarlama, kampanya tanıtımı, ürün hizmetleri ve borç hatırlatma gibi hizmetlerle de ilgilenir.
Çağrı merkezlerinin en büyük avantajı, iş süreçlerine bağlı olarak işlem verimliliğini artırılmasında ve müşteri işlemlerine artı katmasıdır.

Meslek Tanımı
Görevinde gelen telefonları doğru cevaplamak, kurumdan hizmet almaya gelenleri en kısa sürede doğru yerlere yönlendirmek, faks ve e-postalara cevap verebilen kişidir.
Çağrı merkezi Elemanı Sertifikası programının Amacı

Mezun Kursiyerler;

• Halkla ilişkiler ve tanıtım ajansları,
• Şirketlerin halkla ilişkiler, kurumsal iletişim, tanıtım bölümleri,
• Görsel ve işitsel medya kuruluşları,
• Reklam ajansları,
• Çağrı merkezleri,
• Şirketlerin müşteri ilişkileri birimleri,
• Organizasyon ve fuar şirketleri,
• Turizm şirketlerinde vb. yerlerde çalışabilirler.
Çağrı merkezi Elemanı Eğitimi Kursuna Katılma Koşulları
• En az okur yazarlık seviyesinde diploma sahibi olanlar
• Çağrı Merkezi Elemanı Sertifikası almak isteyenler
• Çağrı Merkezi Elemanı elemanı olarak kariyer yapmak isteyenler
• Çağrı Merkezi Personelleri

Mezun Olan Kursiyerlerin İstihdam Alanları

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Alanında;
• Halkla ilişkiler ve tanıtım ajansları,
• Şirketlerin halkla ilişkiler, kurumsal iletişim, tanıtım bölümleri,
• Görsel ve işitsel medya kuruluşları,
• Reklam ajansları,
• Çağrı merkezleri,
• Şirketlerin müşteri ilişkileri birimleri,
• Organizasyon ve fuar şirketleri,
• Turizm şirketlerinde vb. yerlerde çalışabilirler.
Çağrı merkezi Elemanı Eğitimi programının İçeriği
• Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek
• Sosyal Hayatta İletişim
• İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek
• İş Hayatında İletişim
• Türkçe’yi doğru konuşmak
• Diksiyon
• Mesleği ile ilgili gelişmeleri izlemek ve kendini kişisel olarak sürekli geliştirmek
• İşletme, finansman, pazarlama, reklam, satış, iş hukuku, kariyer gelişimi ve iş kurma becerileri kazanmak
• Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi korumak
• Meslek etiği gereklerine uymak Meslek Etiği 40/16
• İş yerinde plan, program ve iş organizasyonu yapmak
• İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak
• Temel düzeyde araştırma yapmak Araştırma Teknikleri
• Telefonla iletişim kurmak Telefonla iletişim
• İletişim sürecini incelemek ve
• iletişim türlerini kullanmak
• İletişim süreci ve türleri
• Beden dili ile iletişim kurmak Beden dili
• İnternet üzerinden bilgiye ulaşmak İnternet
• Müşteri isteklerini tespit etmek Müşteri istekleri
• Kitle İletişim sürecini çözümlemek Kitle İletişim
• Grup iletişimi kurmak Grup İletişim
• Temel düzeyde araştırma yapmak Araştırma Teknikleri
• Bilgisayar, temel donanım ve programlarını kullanmak
• Bilgisayar Kullanma
• Planlı ve etkili yazmak Planlı ve Etkili Yazma
• Bilgisayarda resmi yazı hazırlamak Yazı Biçimleme
• Bilgisayarda metin dosyası oluşturmak
• Kelime İşlemci
• Bilgisayarda doküman hazırlamak Doküman Hazırlama
• İş planı yapmak İş Planı
• Problem çözmek Problem Çözme
• Belge akışını izlemek Belge Akışı
• İnternet üzerinden bilgiye ulaşmak Bilgisayarla İletişim
• Dosyalama ve takibini yapmak
• Dosyalama Sistemi
• Dosyalama Hareketleri
• Reklam ve tanıtım hizmetlerini temin etmek
• Reklam ve Tanıtım Hizmetleri

Çağrı merkezi Elemanı programının Eğitim Süresi

Eğitim süresi 544 saat olarak planlanmıştır. Eğitimi tamamlayan bireyler Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Sertifika almaya hak kazanır. Eğitimi herhangi bir nedenle tamamlayamayan kursiyer tamamladığı saatleri ve dersleri içeren Milli Eğitim Bakanlığının belirlemiş olduğu katılım belgesi almaya hak kazanır.

Çağrı merkezi Elemanı Eğitimi Kursu Sertifikası
Eğitimin sonucunda kurs merkezimizde Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri gözetiminde yapılacak olan sertifika sınavına katılan ve kursiyerler 100 puan üzerinden 45 puan ve üzeri puanlar aldığında başarılı olarak sayılır, ve hazırlanan sertifikalar Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylandıktan sonra kursiyerlere teslim edilir. Sertifikanın kursiyere teslim tarihi 7 işgününü aşmamaktadır.

Çağrı merkezi Elemanı Kursu Sertifikasının Geçerliliği

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğine göre İş yerlerinde, alanlarında meslekî eğitim görmüş olanlar istihdam edilir.
Kanun’a göre istihdam edilenlerin meslekî ve teknik orta öğretim diploması, sertifika ile kurs bitirme, kalfalık, ustalık, iş yeri açma belgelerinden en az birine sahip olmaları gerekir. Yapacağı işe uygun meslekî eğitim aldıklarını belgelendirmeyenler istihdam edilmezler. İş yeri sahipleri, istihdam edecekleri kişilerden, yapacakları iş ile ilgili meslekî eğitim aldığını gösterir belgeyi istemek zorundadır.
Ayrıca yurtdışında geçerliliği bulunmaktadır. Kursa kayıt sırasında yurtdışında da kullanmak istediğinizi belirtmeniz durumunda kurumumuz aracılığı ile Apostil işlemleriniz tarafımızdan yapılacaktır.

Eğitimin Amacı

Eğitim faaliyetlerinin öngördüğü tüm işlemlerin usulüne uygun yapılabilmesi için gereken bilgi birikimine sahip olmaları,

Eğitim konusunda sektörün geçmişi, bugünü ve geleceğine ilişkin uygulamaları öğrenmeleri,

Eğitim hizmetlerinde halkla ilişkiler ve psikoloji kavramlarını her türlü iş ilişkilerinde kullanma yeteneğine haiz olmaları,

Eğitim hizmetlerinin her aşamasında karşılaşılabilecek kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğ gibi ilgili mevzuat hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları,

Mesleğin gerektirdiği ciddiyet çerçevesinde işin saygınlık ve sorumluluklarını kavramaları,

Sektördeki diğer kişi ve kurumlar ile işbirliği yapmaları,

Sektörün gerektirdiği iş etiğine sahip olmaları beklenmektedir.

img

Sertifikamı Nasıl Alırım ?

Kursiyer, online gerçekleşen sertifika sınavından en az 45 puan alması hâlinde kurs bitirme sertifikası almaya hak kazanır. Kursiyerin edindiği kurs belgesi, mesleği ve işin gerekliliklerine aşina olduğunu gösterir.

"Çağrı Merkezi Elemanı Eğitimi Kursu", çağrı merkezi çalışanlarına temel becerileri kazandırmayı ve etkili müşteri iletişimi sağlamayı amaçlayan bir eğitim programını ifade eder. Bu tür bir kurs, çağrı merkezi personelinin müşteri taleplerine etkili ve profesyonel bir şekilde yanıt verebilmesi için gerekli olan becerileri öğretir. Aşağıda, bu tür bir eğitimde işlenebilecek konuları bulabilirsiniz:

 1. Müşteri İletişimi ve İkna Becerileri:

  • Müşterilerle etkili iletişim kurma.
  • Müşteri taleplerini anlama ve çözüme kavuşturma becerileri.
  • Zor müşteri durumlarıyla başa çıkma stratejileri.
 2. Ürün ve Hizmet Bilgisi:

  • Sunulan ürün veya hizmetle ilgili detaylı bilgi.
  • Müşterilere ürün veya hizmetle ilgili doğru ve güvenilir bilgi verme.
 3. Çağrı Merkezi Sistemleri ve Teknoloji:

  • Çağrı merkezi yazılımlarını etkili bir şekilde kullanma.
  • Müşteri bilgilerini kaydetme ve güncelleme becerileri.
 4. Problem Çözme Yetenekleri:

  • Müşteri sorunlarını hızlı ve etkili bir şekilde çözme.
  • Teknik sorunlara karşı temel çözüm stratejileri.
 5. Müşteri Memnuniyeti ve Takip:

  • Müşteri memnuniyetini artırmak için proaktif adımlar.
  • Müşteri geri bildirimlerini değerlendirme ve geliştirme.
 6. Çağrı Merkezi Etik ve Profesyonellik:

  • Müşteri gizliliğine saygı.
  • Etik standartlara uyum ve profesyonel davranışlar.
 7. Stres Yönetimi:

  • Yoğun çağrı trafiği ve stresli durumlarla başa çıkma.
  • Zor müşteri durumlarında sakin ve anlayışlı kalma.
 8. Çağrı Merkezi Performans Analizi:

  • Bireysel performansın değerlendirilmesi ve geliştirme.
  • Çağrı merkezi hedeflerine ulaşma stratejileri.
 9. Sertifika ve Belgelendirme:

  • Katılımcılara çağrı merkezi elemanı sertifikası verilmesi.
  • Çalışanların belgelendirilmesi.

Bu tür bir eğitim, çağrı merkezi çalışanlarının müşteri memnuniyetini artırmalarına ve etkili bir şekilde sorumluluklarıyla başa çıkmalarına yardımcı olabilir.

Mesaj Merkezi

1 Yeni Mesajınız Var

Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?
×
 WhatsApp Canlı Destek