Sektörel Kurslar - (25)
Kurumsal Kurslar - (9)
Meslek Kursları - (35)
img

Sigortacılık Eğitimi Kursu Popüler Eğitim

Sigortacılık Eğitimi Kursu Eğitim Programının Amacı

 • İndirimi Kaçırma
 • (5.0)
2700 Saat 30 Kişilik Kont. Ödeme kolaylığı
01 Temmuz 2024***16 Temmuz 2024

Google Yorumları

Eğitim Kurumu
(4.9)
(1056)

Sigortacılık Eğitimi Kursu

Bu program ile kursiyerlerin;
• Sigorta sektörünü tanımaları,
• Sigortacılığın temel kavramlarını tanıyarak sigortacılıktaki branşları ayırt etmeleri,
• Sigortacılık branşlarının kapsamlarını ve temel kurallarını kavramaları,
• Risk verilerini analiz etmeleri,
• Risk ölçümlerini ve risk kontrol tekniklerini kullanmalar,
• Hasar işlem süreçlerini tanımaları,
• Sigorta hukuku ve genel sigortacılık mevzuatını tanımaları,
• Sigorta pazarlaması ile ilgili teknikleri kullanmaları,
• Sigorta muhasebesi usul ve esaslarını kullanmaları,
• Mali analiz tekniklerini kullanmaları,
• Müşteri ilişkilerinde kendini tanıtmayı ve etkili iletişim becerisini kullanmayı alışkanlık haline getirmeleri,
• Sigorta araçlarına ve sigorta eksperlerine ilişkin mevzuatı tanımaları,
• Müşterilerine ve çevrelerine doğru bilgi vererek toplumu sigorta konusunda bilinçlendirmeye istekli olmaları beklenmektedir.
Sigortacılık Eğitimi Kursuna Katılma Koşulları
• En az ortaöğretim düzeyindeki bireyler katılabilirler.
Mezun Olan Kursiyerlerin İstihdam Alanları
Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler sektörde;
• Sigortacılık firmalarında,
• Emlak firmalarında vb. yerlerde çalışabilirler.
Sigortacılık Eğitimi Kursu Eğitim Programının İçeriği
• Sigortaya Giriş ve Sigortanın Temel Prensipleri
• Banka Sigorta İlişkileri
• Kaza Branşı
• Yangın ve Mühendislik Sigortaları
• Mühendislik Sigortaları
• Sağlık Sigortaları
• Nakliyat Sigortaları
• Tarım Sigortaları
• Tarım Sigortaları Mevzuatı
• Tarım Sigortaları Uygulamaları
• Bitkisel Ürün Sigortaları
• Hayvan Hayat Sigortaları
• Hayat Sigortaları
• Risk ve Hasar İşlemleri
• Sigorta Hukuku
• Sigorta Pazarlama Teknikleri
• Sigorta Muhasebesi
• İletişim ve Müşteri İlişkileri
• Sigorta Aracılarına İlişkin Genel Çerçeve ve Mevzuat
• Sigorta Eksperlerine İlişkin Genel Çerçeve ve Mevzuat
• Eksperlik Süreci ve Hasar Tespiti

Sigortacılık Eğitimi Kursunun Eğitim Süresi

Eğitim süresi 170 saat olarak planlanmıştır. Eğitimi tamamlayan bireyler Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Sertifika almaya hak kazanır. Eğitimi herhangi bir nedenle tamamlayamayan kursiyer tamamladığı saatleri ve dersleri içeren Milli Eğitim Bakanlığının belirlemiş olduğu katılım belgesi almaya hak kazanır.

Sigortacılık Eğitimi Kursu Sertifikası
Eğitimin sonucunda kurs merkezimizde Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri gözetiminde yapılacak olan sertifika sınavına katılan ve kursiyerler 100 puan üzerinden 45 puan ve üzeri puanlar aldığında başarılı olarak sayılır, ve hazırlanan sertifikalar Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylandıktan sonra kursiyerlere teslim edilir. Sertifikanın kursiyere teslim tarihi 7 iş gününü aşmamaktadır.

Sigortacılık Eğitimi Kursu Sertifikasının Geçerliliği:
Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğine göre İş yerlerinde, alanlarında meslekî eğitim görmüş olanlar istihdam edilir.
Kanun’a göre istihdam edilenlerin meslekî ve teknik orta öğretim diploması, sertifika ile kurs bitirme, kalfalık, ustalık, iş yeri açma belgelerinden en az birine sahip olmaları gerekir. Yapacağı işe uygun meslekî eğitim aldıklarını belgelendirmeyenler istihdam edilmezler. İş yeri sahipleri, istihdam edecekleri kişilerden, yapacakları iş ile ilgili meslekî eğitim aldığını gösterir belgeyi istemek zorundadır.
Ayrıca yurtdışında geçerliliği bulunmaktadır. Kursa kayıt sırasında yurt dışında da kullanmak istediğinizi belirtmeniz durumunda kurumumuz aracılığı ile Apostil işlemleriniz tarafımızdan yapılacaktır.

Eğitimin Amacı

Eğitim faaliyetlerinin öngördüğü tüm işlemlerin usulüne uygun yapılabilmesi için gereken bilgi birikimine sahip olmaları,

Eğitim konusunda sektörün geçmişi, bugünü ve geleceğine ilişkin uygulamaları öğrenmeleri,

Eğitim hizmetlerinde halkla ilişkiler ve psikoloji kavramlarını her türlü iş ilişkilerinde kullanma yeteneğine haiz olmaları,

Eğitim hizmetlerinin her aşamasında karşılaşılabilecek kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğ gibi ilgili mevzuat hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları,

Mesleğin gerektirdiği ciddiyet çerçevesinde işin saygınlık ve sorumluluklarını kavramaları,

Sektördeki diğer kişi ve kurumlar ile işbirliği yapmaları,

Sektörün gerektirdiği iş etiğine sahip olmaları beklenmektedir.

img

Sertifikamı Nasıl Alırım ?

Kursiyer, online gerçekleşen sertifika sınavından en az 45 puan alması hâlinde kurs bitirme sertifikası almaya hak kazanır. Kursiyerin edindiği kurs belgesi, mesleği ve işin gerekliliklerine aşina olduğunu gösterir.

Sigortacılık eğitimi, bireylere sigorta sektöründe çalışmak için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlayan bir programdır. Bu eğitim, genellikle sigorta ürünleri, poliçe düzenlemesi, risk değerlendirmesi, müşteri ilişkileri ve sigorta sektöründeki yasal düzenlemeler gibi konuları içerir. Sigortacılık eğitimi alan bireyler, genellikle sigorta şirketlerinde, brokerlik firmalarında veya bağımsız acentelerde sigorta uzmanı olarak çalışabilirler. İşte sigortacılık eğitimi almış bireylerin potansiyel iş olanakları:

 1. Sigorta Temsilcisi:

  • Sigorta şirketleri veya acentelerinde müşterilere sigorta ürünleri hakkında bilgi vermek ve poliçe satışı yapmak.
  • Müşterilere uygun sigorta planlarını önermek.
 2. Hasar Uzmanı:

  • Hasar dosyalarını inceleyen ve hasar tazminatları için değerlendirme yaparak müşterilere yardımcı olan uzman.
  • Hasar süreçlerini yönetmek ve müşterilere destek sağlamak.
 3. Sigorta Brokerı:

  • Bağımsız bir sigorta brokeri olarak çalışarak müşterilere çeşitli sigorta seçeneklerini sunmak.
  • Birden çok sigorta şirketi ile işbirliği yaparak müşterilere en uygun poliçeyi bulmak.
 4. Sağlık Sigortası Danışmanı:

  • Sağlık sigortası ürünleri konusunda uzmanlaşmış olarak müşterilere rehberlik etmek.
  • Sağlık sigortası poliçelerini inceleyerek müşterilere en iyi seçeneği sunmak.
 5. Sigorta Pazarlama Uzmanı:

  • Sigorta şirketlerinde veya acentelerde pazarlama stratejilerini geliştirmek ve uygulamak.
  • Potansiyel müşterilere sigorta ürünleri hakkında bilgi vermek.
 6. Reasürans Uzmanı:

  • Sigorta şirketlerinin risklerini yönetmek amacıyla reasürans anlaşmaları düzenlemek.
  • Reasürans stratejilerini geliştirmek ve uygulamak.
 7. Müşteri Hizmetleri Temsilcisi:

  • Sigorta şirketlerinde müşteri hizmetleri departmanlarında çalışarak müşteri sorularını yanıtlamak ve yardımcı olmak.
  • Poliçe değişiklikleri ve güncellemeler konusunda müşterilere destek sağlamak.
 8. Sigorta Eğitmeni:

  • Sigorta sektörü çalışanlarına eğitim vermek.
  • Yeni sigorta temsilcilerine veya hasar uzmanlarına sigorta konularında rehberlik etmek.

Sigortacılık eğitimi alan bireyler, sigorta sektöründeki değişen yasal düzenlemeleri takip etmeli, müşteri ilişkileri yönetiminde etkili olmalı ve sigorta ürünleri konusunda güncel bilgiye sahip olmalıdır.

Mesaj Merkezi

1 Yeni Mesajınız Var

Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?
×
 WhatsApp Canlı Destek